Maatalousalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat:

Työskentely maatalousalalla
-Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä 15 osp
-Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä 15 osp
-Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja 15 osp

Maaseutuyrittäminen:
-Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä 20 osp
-Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä 20 osp
-Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja 20 osp

Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
-Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp

Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä
-Maatalouskoneiden ja- laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen 40 osp

Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja
-Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

Peltokasvien tuottaminen 30 osp
Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 30 osp
Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp
Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 osp

Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
- Naudan tuotanto ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
- Hevosen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
- Koiran hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp
- Eksoottisten eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp

Luomutuotteiden tuottaminen 15 osp
Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 osp
Maataloustuotteiden jatkojalostus 15 osp

Paikallisesti tarjottavat valinnaiset tutkinnon osat: 

Kasvinviljely- ja urakointikoneiden huolto ja korjaus 15 osp
Maatilan tuotantorakennusten ylläpito 10 osp
Talous- ja maisemametsien hoitaminen 5 osp
Valitun eläinlajin jalostaminen ja rodun vaaliminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

 

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.