Kansainvälisyys

Kansainvälisyys liittyy olennaisena osana maatalousalan opetukseen Keudan ammattiopistossa.

Kannustamme opiskelijoita kansainväliseen työssäoppimiseen. Työssäoppiminen ulkomailla kerryttää oman ammattialan osaamista, kielitaitoa ja vieraiden kulttuurien ymmärtämistä.

Kaikilla osaamisalojen opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan ja hankkia alaan liittyvää osaamista ulkomailta.

Osallistuminen erilaisiin kansainväliseen hankkeisiin kehittää opiskelukäytäntöjä ja vieraisiin kulttuureihin perehtymistä.