Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat

Rakennusten korjausmaalaus
Uudisrakennusmaalaus

Valinnaiset tutkinnon osat

Betonipintojen etuoikaisut
Erikoismaalaus
Kiviainesjulkisivujen pinnoitus
Lattianpäällysteiden uusiminen
Märkätilojen laatoitus
Pientalojen ulkomaalaus
Rakennusten ruiskumaalaus
Rakenteiden korjaus
Tapetointi
Massapäällystystyöt
Tasoitetyöt

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat
Betonipintojen etuoikaisut
Erikoismaalaus
Kiviainesjulkisivujen pinnoitus
Lattianpäällysteiden uusiminen
Märkätilojen laatoitus
Pientalojen ulkomaalaus
Rakennusten ruiskumaalaus
Rakenteiden korjaus
Tapetointi
Massapäällystystyöt
Tasoitetyöt

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.

Opiskelijatarinoita