virt panimo

Virtuaalipanimo

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Pakolliset tutkinnon osat
Käynnissäpito
Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus

Kemiantekniikan osaamisala / Pakollinen tutkinnon osa
Yksikköprosessien hallinta

Biotekniikan osaamisala / Pakollinen tutkinnon osa
Bioteknisten prosessien hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat (kumpikin osaamisala)
Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta
Ympäristöteknologian soveltaminen
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Prosessinhoitajana kehitys- ja koeajotoiminnassa
Yksikköprosessien hallinta (Biotekniikan osaamisala)
Bioteknisten prosessien hallinta (Kemiantekniikan osaamisala)

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Vapaasti valittavat tutkinnon osat
Prosessinhoitajan työtehtävät

  • "Opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä ja vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista ohjataan koko opintojen ajan. Se on koko oppilaitosyhteisön tehtävä. Myös opintojen etenemistä ja jatkosuunnitelmia pohditaan yhdessä. Ohjaus ja opinto-ohjaus on tärkeää, ja siksi mm. OPO:n ja ryhmänohjaajan tunnit merkitään lukujärjestyksiin.

    Osaamisen hankkimista tuetaan yksilöllisesti ja jokaisen omalla tasolla. Yleisen tuen lisäksi tarjotaan opiskelijakohtaisesti lisätukea ja tarvittaessa erityisopetusta."

  • Kansainvälisyys on yksi Keudan strategisia painopisteitä. Työnantajat nimittäin arvostavat työntekijöissään ominaisuuksia, jotka kehittyvät erityisesti kansainvälistymisen kautta – uteliaisuutta, tuottavuutta ja sitkeyttä. Lisäksi työelämässä tarvittava kielitaito ja kulttuurien tuntemus kehittyvät kansainvälisessä toiminnassa.

  • Kestävä kehitys koetaan Keudassa tärkeäksi. Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää tulevaisuutta ympäristön, yleisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

  • Keudassa ajatellaan, että jokaisen on tärkeää tietää jotain yritystoiminnasta. Jos olet töissä toisen yrityksessä työntekijänä, ymmärrät paremmin, mistä rahat palkan maksuun tulevat. Yrittäjyystaidot ovat erityisen tarpeellisia, jos haaveilet omasta yrityksestä.