Kestävä kehitys

Kestävä kehtitys toteutetaan soveltaen Keudan ammattiopiston yhteisiä suunnitelmia aiheeseen liittyen.