Yrittäjyys

Yrittäjyys toteutetaan soveltaen Keudan ammattiopiston yhteisiä suunnitelmia aiheeseen liittyen.