Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa.

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen. Tällöin voit valinnaisten tutkinnon osien avulla suuntautua esim. alan myyntitehtäviin tai asennustehtäviin tai...

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.

Opinnot on mahdollista räätälöidä joustavasti opiskelijan elämäntilanteen mukaan esim. työssäoppimista lisäten.

Valinnaisten tutkinnon osien avulla opiskelija voi suuntautua esim. puutarhakauppaan, viheralueiden ylläpitoon, kukkasidontaan, luomutuotantoon, viherrakentamiseen...

Yksilöllisyyttä tutkintoon voi lisätä myös osallistumalla Taitaja-kilpailutoimintaan tai suorittamalla työssäoppimista ulkomailla.