Yrittäjyys

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opinnot joustavasti omassa tai perheen yrityksessä. Opinnot sisältävät paljon yritysvierailuja.