Kestävä kehitys

Tekstiili- ja vaatetusalan opinnoissa materiaalin käyttöä pyritään vähentämään taloudellisilla leikkuusuunnitelmilla sekä valmistamalla harjoituksia ja tuotteita kierrätysmateriaaleista. Vapaasti valittavissa tutkinnon osissa voidaan tuunata vaatteita.