Yksilöllisyyttä tutkintoon

Keudassa on mahdollista valita erilaisia painotuksia omaan tutkintoonsa. Osaamisala valitaan ensimmäisen vuoden aikana. Osaamisala vaikuttaa paitsi opintojen sisältöön myös työssäoppimispaikkojen valintaan, koska osaamisalasta riippuen datanomi voi työskennellä hyvin erilaisissa paikoissa kuten esimerkiksi IT-tuessa tai Help Deskissä. 

Painotus voi liittyä johonkin teemaan (esim. yrittäjyys, kansainvälisyys, työkyvyn ylläpito). Myös tiettyä toimenkuvaa tavoitteleva tutkintokohtainen polku voi olla mahdollinen.

Joskus yksilöllisyys liittyy opiskeluajan rytmittämiseen, vaikkapa yhdistämällä tavanomaisia opintoja oppisopimukseen.