< Takaisin tutkintoihin

Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (Seudullinen kunta JET-toteutus)

Esimiestyö ja johtaminen
Tutkinnon nimi Johtamisen erikoisammattitutkinto

Hakulomake avoinna ympäri vuoden, tarkemmat koulutusten aloitusajankohdat löydät alta.

Hakulomake

Sinustako ammattilainen?

Haluaisitko löytää omaan johtamiseesi uutta näkökulmaa? Pohditko sitä, miten strategia muuttuu käytännöiksi ja tavoitteet teoiksi? Mietitkö, miten auttaa työyhteisöäsi selviämään tulevista kunta-alan muutoksista?  Haluatko olla luomassa uudenlaista yhteistyötä yli kuntarajojen?  Oletko kiinnostunut saamaan lisää työkaluja erilaisten vaikeidenkin tilanteiden hoitamiseen?

Tule mukaan seudulliseen kunta-alan esimiesten valmennusryhmään, jossa saat

 • Vastuualueen toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen lisää työkaluja
 • Voimaa strategian toteuttamiseen ja tavoitteisiin pääsemiseen
 • Omaa näkökulmaa johtamisen käsitteisiin
 • Valmentavia ja ratkaisukeskeisiä työkaluja
 • Dialogista palautetta omasta johtamistoiminnastasi
 • Lähialueen kuntien toimijoiden kanssa verkostoitumista

Kohderyhmä

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajilla tulee olla vankka käytännön kokemus johtamisesta sekä vahva toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus. He osaavat johtaa ja kehittää omaa vastuualuettaan ja vastaavat oman yksikkönsä tai vastuualueensa toiminnan johtamisesta niin, että organisaation strategiat toteutuvat ja päästään asetettuihin tavoitteisiin. Valinnainen tutkinnon osa edellyttää lisäksi:

 • Henkilöstön johtaminen: on vastuualueellaan työskenteleviin henkilöihin työnjohto-oikeus
 • Asiakkuuksien johtaminen: johtaa toimintaa ja asiakkuuksia omalla vastuualueellaan
 • Tuotannon johtaminen: johtaa palvelutuotantoa omalla vastuualueellaan
 • Verkostojen johtaminen: johtaa tai koordinoi oman organisaation toimintaan liittyviä ulkoisia tai sisäisiä verkostoja

Hakeminen

Hakuaikataulu maaliskuussa 2018 alkavaan koulutukseen

Koulutukseen osallistumiseen tarvitaan työnantajan suostumus, jonka jälkeen sähköinen hakemus täytetään Keudan sivuilla. Haku päättyy 2.3.2018

Tutkinnon suorittaminen

Olemme sinuun yhteydessä ja teemme alkuhaastattelun. Kun varmistumme, että tutkinto on sinulle soveltuva, niin sovimme ajan opintojen henkilökohtaistamista varten. Siinä sinulle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Tutkinto suoritetaan näyttönä omalla työpaikalla.

Opiskelu alkaa maaliskuussa 2018 ja kestää kesäkuun alkuun 2019 oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Koulutus on monimuoto-opetusta ja tapahtuu työn ohessa. Lähipäiviä on 10-14 eli noin 1-2 päivää kuukaudessa

Koulutuksen teemoja ovat dialogisuus, muutoksen johtaminen, strategian ja tavoitteiden tekeminen eläviksi ja paikallinen yhteistyö.

Edellytykset opiskelulle

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittajilla tulee olla vankka käytännön kokemus johtamisesta sekä vahva toimialansa ja organisaationsa toiminnan osaaminen ja asiantuntemus. He osaavat johtaa ja kehittää omaa vastuualuettaan ja vastaavat oman yksikkönsä tai vastuualueensa toiminnan johtamisesta niin, että organisaation strategiat toteutuvat ja päästään asetettuihin tavoitteisiin. Valinnainen tutkinnon osa edellyttää lisäksi:

 • Henkilöstön johtaminen: on vastuualueellaan työskenteleviin henkilöihin työnjohto-oikeus
 • Asiakkuuksien johtaminen: johtaa toimintaa ja asiakkuuksia omalla vastuualueellaan
 • Tuotannon johtaminen: johtaa palvelutuotantoa omalla vastuualueellaan
 • Verkostojen johtaminen: johtaa tai koordinoi oman organisaation toimintaan liittyviä ulkoisia tai sisäisiä verkostoja

Kustannukset

Opiskelumaksu 450 €. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelumaksua ei peritä.

Koulutuspaikat

Lähipäivät toteutetaan vuorotellen osallistujien edustamissa kunnissa joko Keudan tai kunnan tiloissa.

Lisätietoja 

Kesto Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan 1 – 1,5 vuotta

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/216540/naytto/tiedot

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja
Ohjaus- ja opiskelijahuoltopalvelut

Palvelualat
Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää
sekä
Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut, floristiikka
Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus

Johanna Leinonen

040 174 5508

Kouluttaja
Esimiestyön ja johtamisen koulutus

Nina Panganniemi

040 174 4469

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia koulutuksia