Keudan saari 003

Keudan virtuaalipanimo Second Lifessä

Verkko-opiskelu

Keudassa kehitellään jatkuvasti uusia verkko-opiskelun malleja ja välineitä tukemaan perinteistä oppilaitos- ja työssäoppimista. Kaikilla opiskelijoilla on käytössä verkko-oppimisalusta Moodle.

Esimerkkejä verkko-opiskelusta Keudassa     

Office365 - käytetään Keudassa yhä enemmän opetuksessa! Mahdollisuus tehdä yhteistyötä entistä tehokkaammin. Voit luoda ja käyttää asiakirjoja yhdessä muiden kanssa sekä pitää kaikki ajan ja tehtäviensä tasalla jaetuilla muistikirjoilla. Pidä yhteyttä Officen mobiilisovelluksilla Windows-, Android™- ja Apple®-laitteilla. Sähköposti, kalenteri ja Office-ohjelmat (Word, Excel, OneNote ym.) aina mukanasi, ajan tasalla (uusimmat ohjelmaversiot) ja käytettävissä missä ja milloin tahansa kiinteällä työasemalla tai mobiililaitteella. Saat lisäksi mm. käyttöösi Skype-sovelluksen, jolla voit pitää yhteyttä muihin (sis. pikaviesti- sekä videoneuvotteluominaisuuden).

Opetuksen ja opetusmateriaalien elävöittäminen! - esim. videoilla, erilaisella interaktiivisella multimedialla (ks. esim. Visumo-kuvia täällä 1) Panimo 2) Prosessihalli 3) Puutarha 4) Studio.
Ja katso lisäksi Keudan joitain Thinglink-kuvia täältä! :)

Seppo - pelillisyyttä oppimiseen! Katso lisätietoa: www.seppo.io Erilaisia Seppo-pelejä on toteuttu paljon. Lue yhdestä toteutuksesta Keuda-blogista!

Kyvyt.fi-verkkoportfolio Mahdollistetaan elinikäistä oppimista! Verkkoportfolio jää opiskelijoiden käyttöön myös opintojen jälkeen, katso lisätietoa: www.kyvyt.fi  Palvelun avulla voidaan luoda ja julkaista portfoliosivuja ja erilaisia sivustoja erilaisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi tyylikkäät ansioluettelot on helppo luoda sinne. Sähköistä portfoliota voi käyttää mm. työnhaussa, ammatillisen kasvun portfolion kokoamisessa tai kun haluat esitellä esim. omaa osaamistasi verkossa.

Second Life -virtuaalimaailma, www.secondlife.com. Keuda on ostanut oman saaren Second Life -ympäristöön. Sinne on siirretty Keudan virtuaalipanimo (lue tästä http://keudanvirtuaalipanimo.blogspot.fi). Keudan virtuaalipanimo on oma oppimisympäristönsä, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Jatkossa Keudan saarelle on tulossa muitakin oppimisympäristöjä.

 

Yhteyshenkilöt

Verkkopedagogiikan kehittäjä
Tietohallintopalvelut

Kari Honkonen

040 174 5520