Jo hankitun osaamisen hyödyntäminen opinnoissa

Kaikki olemassa oleva osaaminen pyritään tunnistamaan ja mahdollisuuksien mukaan tunnustamaan osaksi opintoja. Hankit vain tutkinnon tai tutkinnon osan edellyttämää puuttuvaa osaamista.

Olet voinut kerryttää osaamistasi monenlaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, kuten harrastuksissa, työtehtävissä tai vaikka työpajalla.

Olemassa oleva osaaminen todetaan esimerkiksi työ- tai osaamistodistusten perusteella. Jos osaamisestasi ei ole todennettua arvosanaa, todennat hankitun osaamisesi näytöllä.

Tutustu uratarinoihin