Miten opinnot suoritetaan?

Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi.

Opintojesi kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin, jossa otetaan huomioon aiemmin hankkimasi osaaminen. Pisimmillään perustutkinnon suorittaminen kestää noin 2–3 vuotta ja ammattitutkinto- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta.

Toteutusmuodot ja osaamisen hankkimisen tavat

Keudassa on tarjolla sekä päiväkoulutusta että monimuotokoulutusta ilta- ja päivätoteutuksin. Päiväkoulutuksessa suuri osa oppimisesta tapahtuu lähiopetuksessa, jota täydennetään työssäoppimisen jaksoilla. Monimuotokoulutus painottuu yleensä työpaikalla järjestettävään koulutukseen, jota täydennetään etätehtävillä, verkko-opinnoilla ja lähiopetuksella. Osa monimuotokoulutuksista painottuu verkko-opintoihin. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelet suurimman osan tutkinnosta työssä joko koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai oman työn ohessa.

Osaaminen osoitetaan näytöillä

Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito.

Video: Tervetuloa opiskelemaan Keudaan!

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700