Terveydelliset vaatimukset tutkintokoulutuksessa

Terveydentilavaatimukset (SORA-laki)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Aiheesta muualla

Opintopolku: Hakijan terveys ja toimintakyky

Opetushallitus: Tutkinnot ja osaamisalat, joihin sovelletaan SORA-säädöksiä

Finlex: Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 §41

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700