Vaihtoehtoja ennen ammatillista tutkintoa

Aikuisten perusopetus 

Aikuisten perusopetuksen tavoitteena on saavuttaa perusopetuksen oppimäärä. Se sopii henkilöille, joilla jokin näistä edellytyksistä täyttyy:

  • on vähintään 17-vuotias tai täyttää 17 vuoden loppuun mennessä
  • perusopetuksen päättötodistus kotimaasta tai Suomesta puuttuu
  • ei ole lukio- tai ammattiopinnoista todistusta kotimaasta.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

TUVAn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen tai lukiokoulutukseen, ohjata jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa myöhemmin ammatillinen perustutkinto taikka lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

Uusi TUVA-koulutus korvaa VALMA-koulutuksen ja perusopetuksen lisäopetuksen 1.8.2022 alkaen.

Luova opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian kansanopiston tarjoama opistovuosi oppivelvollisille on uusi nivelvaiheen koulutus, jota tarjotaan oppivelvollisuuden laajentumisen myötä. Oppivelvollisille suunnatun kansanopistokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Nuoria kannustetaan soveltamaan oppimaansa ongelmien ratkaisemiseen ja kokeilemaan erilaisia luovia menetelmiä.

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700