Yhteishaku

Hakuaika 21.2.–21.3.2023

Jos olet valmistumassa peruskoulusta, voit hakea Keudan ammatilliseen koulutukseen valtakunnallisessa yhteishaussa. Seuraava toisen asteen yhteishaku on 21.2.–21.3.2023. Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolussa.

Jos olet suorittanut lukion, ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa.  Jos et kuulu yhteishaun kohderyhmään, hae Keudaan jatkuvalla haulla.

Yhteishaun tarjonta löytyy Keudan nettisivuilta ja Opintopolusta

Yhteishaussa on tarjolla lähes 30 Keudan perustutkintoa, joiden eri osaamisalat ja yksilölliset polut avaavat uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen, olitpa sitten päättämässä peruskoulua tai suorittanut Valma tai Tuva-koulutuksen peruskoulun jälkeen. Keudalla on yhteensä kymmenen toimipistettä Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa. Yhteishaussa voi hakea myös Keudan Tuva-koulutukseen ja Opistovuoteen oppivelvollisille.

Keudan koulutustarjonta löytyy verkkosivuiltamme ja Opintopolusta. Jokaisen tutkinnon sivulla on alaa ja sen opiskelua koskevaa lisätietoa sekä mahdolliset muut edellytykset. Tutkintojen mahdollisiin terveydentilavaatimuksiin voit tutustua tarkemmin Opintopolussa.

Opintopolku-palvelun demolomake on auennut marraskuussa 2022.

Tärkeitä päivämääriä

  • Tallenna hakemuksesi Opintopolussa viimeistään 21.3.2023 kello 15.00. (Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 21.3.2023 kello 15.00.)
  • Saat valintatuloksen aikaisintaan 15.6.2023.
  • Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 29.6.2023.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 18.8.2023.

Hae Opintopolussa

Täytä hakulomake Opintopolussa hakuaikana. Keudassa haet suoraan tutkintoon, osaamisalan tai suuntautumisen valitset opintojen alettua. Poikkeuksena tästä on ainoastaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jossa haet suoraan joko audiovisuaalisen viestinnän tai kuvallisen ilmaisun osaamisalalle.

Yhteishaussa hakijan hakutoivejärjestys on erittäin tärkeä. Hakija voi hakea yhteishaussa 1–7 hakutoiveeseen. Hakija asettaa hakulomakkeella hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen. Järjestys kannattaa miettiä tarkkaan, sillä hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää. Alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti eikä niihin voi tulla enää valituksi. Hakutoivejärjestystä ei voi enää muuttaa lomakkeen lähettämisen jälkeen.

Yhteishaun harkinnanvarainen valinta

Yhteishaun harkintaan perustuvan valinnan kautta voi hakea oppimisvaikeuksiin, sosiaalisiin syihin, koulutodistusten puuttumiseen, todistusten vertailuvaikeuksiin tai riittämättömään tutkintokielen kielitaitoon vedoten. Koulutuksen järjestäjä voi ottaa enintään 30 prosenttia kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista opiskelijan saamasta valintapistemäärästä riippumatta opiskelijan henkilöön liittyvien syiden perusteella. 

Jos hakija on opiskellut sekä äidinkielen että matematiikan oppimäärän yksilöllistettynä, hän hakee automaattisesti harkinnanvaraisessa valinnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen järjestäjä arvioi erikseen hakijan valinnan, koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista, eikä hakijalle lasketa valintapisteitä.

Keudassa ei ole määritelty tiettyjä liitteitä, joita vaaditaan, vaan hakija toimittaa liitteet oman harkinnan mukaan. Liitteillä perustellaan harkinnanvaraisuus. Harkinnanvaraisella haulla huomiouduksi tulevien täytyy toimittaa hakuun liittyvät liitteet 31.3.2023 klo 14.00 mennessä. Voit valita liitteiden toimitustavan seuraavista:

Tapa 1 – postitse

Toimita liitteet ja kopio yhteishaun hakemuksesta osoitteeseen:
Keuda,
Keudan Hakeutumispalvelut, harkinnanvarainen haku
Keskikatu 3, 04200 Kerava

Tapa 2 – turvasähköpostilla

Kirjoita sähköpostin otsikoksi hakijan etu- ja sukunimi sekä harkinnanvarainen haku turvasähköpostilla https://turvaposti.keuda.fi/ tilaa linkki omaan sähköpostiin lähettääksesi sähköpostin osoitteeseen yhteishaku@keuda.fi

Tapa 3 – toimituspaikka

Keudan Hakeutumispalvelut
Keskikatu 3a
04200 KERAVA
p. 09 2738 3700

Tuusulan Pekka Halosen akatemian pääsykoe

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuvallisen ilmaisun osaamisalalla järjestetään hakijoille pääsykoe. Pääsykokeen tiedot ja tehtävät tarkentuvat yhteishaun hakuajan lähestyessä Opintopolkuun sekä Keudan nettisivuille. Hakijoille lähetetään kutsu pääsykokeisiin sähköpostilla. Tehtävät tulevat myös Opintopolkuun hakuajan alkaessa. 

Kielikokeet yhteishaussa

Keudassa ei järjestetä yhteishaun kielikokeita.

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinto mahdollistaa ammatillisen koulutuksen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen. Keudan jokaisessa toimipisteessä on mahdollista suorittaa ammatilliset perusopinnot ja lukio-opinnot yhdistelmäopintoina. Alustavan kiinnostuksen voit merkitä yhteishaun hakulomakkeelle, mutta sitovat ilmoittautumiset tehdään opintojen alettua.

Kaksoistutkintoon haetaan niin, että hakija hakee yhteishaussa haluttuun ammatilliseen perustutkintoon ja kun hän tulee valituksi opiskelijaksi ja aloittaessaan opinnot ilmaisee kiinnostuksensa kaksoistutkinnon suorittamiseen, tulee yhteistyölukio mukaan opintoihin lukiokurssien suorittamispaikaksi.

Huoltajan muistilista

Opintopolusta löytyy huoltajan muistilista, jossa tärkeää tietoa muun muassa hakeutumisvelvoitteesta, huoltajan kuulemisesta ja terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa. Katso huoltajan muistilista täältä.

Peruskoulun päättävän hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimukseen hakeutuvalla tulee olla oppisopimukseen soveltuva työpaikka hankittuna. Jos peruskoulun päättävä nuori haluaa aloittaa oppisopimusopinnot jo kesällä, hän voi hakea koulutukseen jatkuvassa haussa huhtikuun loppuun mennessä. Hakijaan ollaan yhteydessä muutaman viikon sisällä. Tämän lisäksi nuoren kannattaa hakea yhteishaussa. Näin hänellä on varasuunnitelma kunnossa siltä varalta, että työpaikka esimerkiksi peruuntuisi.

Nuori voi aloittaa oppisopimusopintonsa työpaikalla jo kesällä, kunhan hakijan ja työpaikan edellytykset oppisopimukselle ovat kunnossa ja sopimus on tehtynä. Kun hakija saa tiedon yhteishaun valinnasta ja on jo aloittanut oppisopimusopinnot, tulee hänen perua yhteishaussa saamansa opiskelupaikka Opintopolussa. Tämä on tärkeää, jotta paikka vapautuu toiselle hakijalle.

Tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkistetaan kesäkuussa. Kaikille opiskelupaikan saaneille ja heidän huoltajilleen lähetetään sähköpostilla valintakirje ja tietoa alkaviin opintoihin liittyen. Julkaisuluvan antaneiden nimet julkaistaan Keudan nettisivuilla, Tervetuloa Keudaan opiskelemaan! -osioissa. Täältä löydät myös muut uutta opiskelijaa koskevat tiedot.

Opetushallitus lähettää opiskelemaan valituille sähköpostin yhteishaussa annettuun osoitteeseen. Viestissä on linkki, jonka kautta opiskelupaikan pääsee ottamaan vastaan Opintopolussa ilman erillistä tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräpäivään mennessä. Tämän jälkeen vahvistamattomat paikat täytetään varasijoilta.

Varasijoilta kesän aikana nousevat hakijat saavat viestin sekä Opetushallitukselta että Keudasta.

Mikäli et tule valituksi yhteishaussa, voit hakea tulosten julkistamisen jälkeen Keudaan jatkuvassa haussa. Haku tapahtuu Keudan nettisivujen kautta. Löydät hakulomakkeen sinua kiinnostavan tutkinnon sivulta.

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700