Yhteishaku 2024

Hae Keudaan perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa!

20.2.–19.3.2024

Jos olet valmistumassa peruskoulusta, voit hakea Keudan ammatilliseen koulutukseen valtakunnallisessa yhteishaussa. Seuraava toisen asteen yhteishaku on 20.2.–19.3.2024. Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolussa. Voit tutustua Keudan yhteishakukohteisiin Opintopolussa tai Keudan nettisivuilla. Jokaisen tutkinnon sivulla on alaa ja sen opiskelua koskevaa lisätietoa sekä mahdolliset muut edellytykset. Tutkintojen mahdollisiin terveydentilavaatimuksiin voit tutustua tarkemmin Opintopolussa. Opintopolku-palvelun demolomake aukeaa lokakuussa 2023.

Tärkeitä päivämääriä

  • Tallenna hakemuksesi Opintopolussa viimeistään 19.3.2024 kello 15.00 (myös paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 19.3.2024 kello 15.00).
  • Saat valintatuloksen aikaisintaan 13.6.2024.
  • Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 27.6.2024.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 16.8.2024.

Hae Opintopolussa

Täytä hakulomake Opintopolussa hakuaikana. Keudassa haet suoraan tutkintoon, osaamisalan tai suuntautumisen valitset opintojen alettua. Poikkeuksena tästä on ainoastaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jossa haet suoraan joko audiovisuaalisen viestinnän tai kuvallisen ilmaisun osaamisalalle.

Yhteishaussa hakijan hakutoivejärjestys on erittäin tärkeä. Hakija voi hakea yhteishaussa 1–7 hakutoiveeseen. Hakija asettaa hakulomakkeella hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen. Järjestys kannattaa miettiä tarkkaan, sillä hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen, johon hänen valintamenestyksensä riittää. Alemmat hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti eikä niihin voi tulla enää valituksi. Hakutoivejärjestystä ei voi enää muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen.

Jos olet suorittanut lukion, ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon haethan Keudaan jatkuvalla haulla.

Yhteishaun harkintaan perustuvan valinnan kautta voi hakea vetoamalla henkilökohtaisiin syihin, kuten:

  • oppimisvaikeuksiin
  • sosiaalisiin syihin
  • koulutodistusten puuttumiseen
  • todistusten vertailuvaikeuksiin
  • riittämättömään tutkintokielen kielitaitoon.

Koulutuksen järjestäjä voi ottaa enintään 30 prosenttia kuhunkin hakukohteeseen otettavista opiskelijoista opiskelijan saamasta valintapistemäärästä riippumatta opiskelijan henkilöön liittyvien syiden perusteella. 

Jos hakija on opiskellut sekä äidinkielen että matematiikan oppimäärän yksilöllistettynä, hän hakee automaattisesti harkinnanvaraisessa valinnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen järjestäjä arvioi erikseen hakijan valinnan, koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista, eikä hakijalle lasketa valintapisteitä.

Ulkomaisella todistuksella hakevat ja oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäneet ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa.

Harkinnanvaraisen haun liitteet

Harkinnanvaraisuus tulee perustella liitteillä. Keudassa ei ole määritelty vaadittuja liitteitä, vaan hakija toimittaa liitteet oman harkinnan mukaan. Harkinnanvaraisella haulla hakevien tulee toimittaa hakuun liittyvät liitteet 31.3.2024 mennessä.

Toimita liite/ liitteet turvasähköpostilla osoitteeseen yhteishaku@keuda.fi. Lähetä liitteet mielellään pdf-muodossa. Kirjoita sähköpostin otsikoksi hakijan etu- ja sukunimi sekä harkinnanvarainen haku.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon (kuvallisen ilmaisun osaamisala) sekä Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa -koulutuksen hakijoille järjestetään pääsykokeet.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

Pääsykokeeseen sisältyy ennakkotehtävät ja yksilöhaastattelu. Yksilöhaastattelut pidetään Pekka Halosen akatemiassa toukokuussa 2024. Lisätiedot yhteishaun haastattelusta ja ennakkotehtävistä päivitetään tutkinnon sivuille myöhemmin.

Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa

Pääsykokeeseen sisältyy ennakkotehtävät ja yksilöhaastattelu. Yksilöhaastattelut pidetään Pekka Halosen akatemiassa toukokuussa 2024. Lisätiedot yhteishaun haastattelusta ja ennakkotehtävistä päivitetään koulutuksen sivuille myöhemmin.

Keudassa ei järjestetä yhteishaun kielikokeita.

Kaksoistutkinto mahdollistaa ammatillisen koulutuksen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen. Keudan jokaisessa toimipisteessä on mahdollista suorittaa ammatilliset perusopinnot ja lukio-opinnot yhdistelmäopintoina. Alustavan kiinnostuksen voit merkitä yhteishaun hakulomakkeelle, mutta sitovat ilmoittautumiset tehdään opintojen alettua.

Kaksoistutkintoon haetaan niin, että hakija hakee yhteishaussa haluttuun ammatilliseen perustutkintoon ja kun hän tulee valituksi opiskelijaksi ja aloittaessaan opinnot ilmaisee kiinnostuksensa kaksoistutkinnon suorittamiseen, tulee yhteistyölukio mukaan opintoihin lukiokurssien suorittamispaikaksi.

Opintopolusta löytyy huoltajan muistilista, joka sisältää tärkeää tietoa muun muassa hakeutumisvelvoitteesta, huoltajan kuulemisesta ja terveydentilavaatimuksista ammatillisessa koulutuksessa.

Oppisopimukseen hakeutuvalla tulee olla oppisopimukseen soveltuva työpaikka hankittuna. Jos peruskoulun päättävä nuori haluaa aloittaa oppisopimusopinnot jo kesällä, hän voi hakea koulutukseen jatkuvassa haussa huhtikuun loppuun mennessä. Hakijaan ollaan yhteydessä muutaman viikon sisällä. Tämän lisäksi nuoren kannattaa hakea yhteishaussa. Näin hänellä on varasuunnitelma kunnossa siltä varalta, että työpaikka esimerkiksi peruuntuisi.

Nuori voi aloittaa oppisopimusopintonsa työpaikalla jo kesällä, kunhan hakijan ja työpaikan edellytykset oppisopimukselle ovat kunnossa ja sopimus on tehtynä. Kun hakija saa tiedon yhteishaun valinnasta ja on jo aloittanut oppisopimusopinnot, tulee hänen perua yhteishaussa saamansa opiskelupaikka Opintopolussa. Tämä on tärkeää, jotta paikka vapautuu toiselle hakijalle.

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkistetaan kesäkuussa. Kaikille opiskelupaikan saaneille ja heidän huoltajilleen lähetetään sähköpostilla valintakirje ja tietoa alkaviin opintoihin liittyen. Julkaisuluvan antaneiden nimet julkaistaan Keudan verkkosivuilla, mistä löydät myös muut uutta opiskelijaa koskevat tiedot.

Opetushallitus lähettää opiskelemaan valituille sähköpostin yhteishaussa annettuun osoitteeseen. Viestissä on linkki, jonka kautta opiskelupaikan pääsee ottamaan vastaan Opintopolussa ilman erillistä tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräpäivään mennessä. Tämän jälkeen vahvistamattomat paikat täytetään varasijoilta.

Varasijoilta kesän aikana nousevat hakijat saavat viestin sekä Opetushallitukselta että Keudasta.

Mikäli et tule valituksi yhteishaussa, voit hakea tulosten julkistamisen jälkeen Keudaan jatkuvassa haussa. Haku tapahtuu Keudan nettisivujen kautta. Löydät hakulomakkeen sinua kiinnostavan tutkinnon sivulta.

Tutustu Keudan yhteishaun tarjontaan

Yhteishaussa on tarjolla lähes 30 Keudan perustutkintoa, joiden eri osaamisalat ja yksilölliset polut avaavat uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen, olitpa sitten päättämässä peruskoulua tai suorittanut Valma tai Tuva-koulutuksen peruskoulun jälkeen. Keudalla on yhteensä kymmenen toimipistettä Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa. Yhteishaussa voi hakea myös Keudan Tuva-koulutukseen ja Opistovuoteen oppivelvollisille.

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700