Andra chansen 2

Kansainväliset hankkeet

Ajankohta:

01.05.2021 - 31.05.2022

Rahoittaja

Svenska kulturfonden

Toteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ruotsinopetuksen toteutusta siten, että opiskelijalla on mahdollisuus (”andra chansen”) petrata ruotsin kielen osaamistaan ja parantaa kilpailukykyään omalla ammattialallaan työelämässä.

Toimenpiteet

  1. Järjestetään ruotsinopettajille täydennyskoulutusta
  2. Suunnitellaan struktuuri ja materiaali yhden pakollisen osaamispisteen opintoon ja kolmen osaamispisteen valinnaiseen opintoon alakohtainen integraatio huomioiden
  3. Suunnitellaan tarjonnalle vuosikello, esitellään polku uusille opiskelijoille ja kirjataan tavoitteet HOKSiin
  4. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia vierailuihin ja opintomatkoihin

Tulokset

Parhaimmillaan Andra chansen parantaa opiskelijoiden kouluviihtyvyyttä ja motivoi hankkimaan ruotsin kielen osaamista, koska projekti tarjoaa opiskelijan omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioivaa opetusta ja ohjausta parantaen mahdollisuuksia sijoittua työmarkkinoille

Lue: Det är aldrig för sent! Keudas projekt Andra chansen stimulerade studierna i svenska språket och erbjöd yrkesstuderandena en andra chans att intressera sig för svenskan.

Yhteyshenkilö

Halonen Tiina

Opettaja

+358 504 150 710

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)