Arte Cult VII

Kansainväliset hankkeet

Ajankohta:

01.06.2018 - 31.05.2021

Rahoittaja

Erasmus+

Toteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

1. Edistetään kuvallisen ja audiovisuaalisen alan opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälistymistä

2. Parannetaan opiskelijoiden kykyä työskennellä monikulttuurisissa työympäristöissä

3. Syvennetään ja kehitetään Arte Cult-verkoston yhteistyötä

Toimenpiteet

Toteutetaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia

Kohderyhmä

Pekka Halosen akatemian opiskelijat ja opetushenkilöstö