Jatkuva oppiminen

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.08.2020 - 31.12.2022

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttaja

Päätoteuttaja Keuda, osatoteuttajina mukana Careeria, Prakticum, Varia, Keravan kaupunki ja Vantaan kaupunki

Hankkeessa luodaan moniammatillinen palveluiden verkosto, jolla vastataan alueellisiin työllisyyden ja osaamisen tarpeisiin. Hankkeessa tuetaan eri hallinnonalojen ylittävien toimintamuotojen kehittämistä.

Hankeen tavoitteena on tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita. Tuloksena syntyy alueellinen palveluverkosto, jolla edistetään työnhakija-asiakkaiden nopeaa työllistymistä. Verkostoyhteistyössä kehitetään työllistäviä koulutuspalveluja ja parannetaan olemassa olevia toimintamalleja. Palvelujen tuottajien verkosto on laaja ja kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa sujuvoitetaan. Toisaalta monien alojen yritykset tarvitsevat osaavia tekijöitä, mihin hanketoiminnalla haetaan ratkaisuja. Vantaan ja Keravan kaupungin muodostaman kuntakokeilun asiakaskunta on laaja ja erityispiirteenä on merkittävän suuri maahanmuuttajien määrä sekä ilman perusasteen tutkintoa olevien työttömien työnhakijoiden osuus.

Hankkeen tavoitteet konkreettisesti:

1. Alueellisen palveluverkoston ja toimintamallin rakentaminen 

Kuvataan ja tunnistetaan alueellinen palveluverkosto / ekosysteemi, nykyiset toimijat sekä palvelut.

2. Palveluprosessien yhteensovittaminen 

Tunnistetaan alueen ammatillisten oppilaitoksien ja muiden toimijoiden välisen kumppanuus- ja palveluverkoston kehittämistarpeet. Kehitetään verkostoyhteistyöstä ja kohdennetaan resurssit tarkoituksenmukaisesti asiakkaiden parhaaksi.

3. Toteutetaan alueellinen ohjaus- ja neuvontapalvelu, toimintamalli ja prosessi  

Luodaan asiakkaan alkukartoitusmalli, jonka avulla tunnistetaan asiakkaiden osaaminen ja toteutetaan palveluohjaus. Ammatillisen koulutuksen toteutusmuotoja ja palveluprosesseja kehitetään vastaamaan entistä paremmin niin asiakkaan kuin työnantajan tarpeita. Koulutus voi olla koko tutkintoon tai tutkinnon osaan tai muu työllistymisen kannalta merkittävä osaamiskokonaisuus. Tehostetaan opiskelijarekrytointia ja kehitetään palveluja, joiden tavoitteena on edistää opiskelumotivaation syntymistä.

4. Kehitetään ammatillisen koulutuksen toteutusmalleja /työvalmennusmalleja 

Kehittämistyö tapahtuu yhdessä työelämän kanssa. Toteutusmallit muokataan asiakkaan osaamisen ja työnantajan tarpeiden mukaan. Pääpaino on työvoimapula-aloilla. Asiakkaita voidaan ohjata myös suoraan työelämään, jolloin koulutusmuotona on oppisopimus. Ohjaamot, etsivä nuorisotyö ja työpajat ovat merkittävässä roolissa palveluverkostoja rakennettaessa.  Työpajatoiminnan osaamisen tunnistaminen systematisoidaan osaksi ammatillista 2. asteen koulutusta.

Joulukuun 2022 uutiskirje

Kesäkuun 2022 uutiskirje

Helmikuun 2022 uutiskirje

Syyskuun 2021 uutiskirje

Toukokuun 2021 uutiskirje

Tammikuun 2021 uutiskirje

Projektin startti

Yhteyshenkilö

Aarnio Sari

Opinto-ohjaaja

+358401744442

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55