Liikkuva opiskelu

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.12.2022 - 31.12.2023

Rahoittaja

Aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi

Toteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Hankkeen tavoitteena on aktivoida liikkumaan opiskelijat, jotka nykytilassa liikkuvat liikuntasuosituksiin nähden liian vähän sekä ylläpitää ja vahvistaa jo liikkuvien opiskelijoiden liikuntatottumuksia. Tätä tavoitellaan liikuntatutortoiminnan avulla sekä sote-alan opiskelijoihin kohdennetulla liikuntaleirillä. Opettajien osaamista ja verkostoitumista pyritään tehostamaan mahdollistamalla hankkeen teemoihin liittyviin seminaareihin osallistuminen.

Liikuntatutortoiminta:

Liikuntatutorit toimivat toimipisteen liikunta-buustaajina ja fiilismoottoreina. Jokaisessa toimipisteessä tulee olemaan vähintään viisi liikuntatutoria. Heidät koulutetaan maaliskuussa 2023 SAKU ry:n liikuntatutorkoulutuksessa. Koulutuksen saatuaan liikuntatutorit ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimipisteen aktiivista arkea sekä erilaisia tapahtumia. Liikuntatutoreille järjestetään säännöllisesti yhteisiä ideapäiviä, jolloin he voivat jakaa ideoitaan ja osaamistaan.

Liikuntaleiri:

Liikunnan starttileiri järjestetään Pajulahdessa maaliskuun lopulla ja sinne valitaan sote-alan opiskelijoita, jotka liikkuvat suosituksiin nähden liian vähän. Leiri toteutetaan yhteistyössä Spesian kanssa. Leirin ideana on, että kahden eri koulutuksenjärjestäjän opiskelijat myös aktivoisivat toisiaan liikkumaan ja näin saataisiin rakennettua myös pidempiaikaista liikuntapainotteista yhteistyötä. Opiskelijat saavat leiristä kerrytettyä osaamispisteitä sekä ammatillisiin että yto-opintoihin. Keudalta leirille osallistuu 20 opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

Verkostoituminen:

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opettajia kannustetaan osallistumaan Liikkuva Opiskelu -seminaareihin sekä muihin verkostotapahtumiin, jotka liittyvät hankkeen teemojen alle. Tällä pyritään tiedon jakamiseen sekä oman työn kehittämisen vahvistamiseen.

Lisätietoja

Kangas Petra

Opettaja

+358 401 745 531

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2