Noheva

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.10.2016 - 31.12.2018

Rahoittaja

Rahoittaja ESR, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttaja

Toteuttaja Päätoteuttaja Kiipulasäätiö, osatoteuttajina Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Espoon seuun koulutuskuntayhtymä Omnia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Hyria koulutus Oy, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Tavoitteet

1. Kehittää vankilassa olevien ja vapautuvien vankien sopeutumista arkielämään parantamalla luku- ja numerotaitojen osaamista

2. Lisätä kouluttajien osaamista luku- ja numerotaitojen ongelmien tunnistamisessa ja tukemisessa

3. Kehitetään joustava ja käytännöllinen malli, jonka auttaa oppilaitoksia huomioimaan aikuisopiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita luku- ja numerotaidon alueella

Toimenpiteet

1. Luku- ja numerotaidon tunnistamisen menetelmien kehittäminen tunnistamisen työkaluiksi. Tässä tulevat kyseeseen erilaisten testien ja kartoitusten kokoaminen, suunnittelu ja käyttöönottaminen.

2. Oppimista tukevien ohjausmallien ja materiaalien tuottaminen on avainasemassa kohderyhmän opintojen edistämisessä. Materiaalin tulee soveltua myös verkko-opinnoissa käytettäväksi. Opiskelijoita tuetaan erityisesti rakennusalan ja kiinteistöhuollon tutkintomateriaalien ja työpaikoilla tarvittavien ohjeistuksien ymmärtämisessä ja soveltamisessa.

3. Yksilöllisen opintopolkujen suunnitteleminen vapautuville vangeille. Tämä suunnitelma sisältää toimenpiteet ja menetelmät luku- ja numerotaidon parantamiseksi osana tutkinnon suorittamiseen johtavaa koulutusta.

4. Hankkeessa laaditaan ja kuvataan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi malli, jota oppilaitoksissa voidaan käyttöön joustavasti ja soveltaen. Mallin suunnittelu edellyttää kokemuksia edellä esitetyistä toimenpiteistä.

Odotetut tulokset

1. Tunnistamisen työkaluja ja menetelmiä

2. Oppimateriaalia (sisältäen myös digitaalista materiaali)

3. Malli yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi

Lisätietoa

Taikoja-koordinaatiohankkeen Facebook-sivuille

Hankkeen tuotokset Noheva www-sivuilla

liput ja logot2