Ohjaan.fi – Tukea ja työvälineitä työelämässä oppimisen ohjaukseen

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

22.11.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttaja

Päätoteuttaja Omnia, osatoteuttajina mukana ovat Careeria, Gradia, Keuda, Kpedu, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Tredu ja Yrkesakademin Österbotten

Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus, jonka tavoitteena on työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen.

Ohjaan.fi kumppanuusverkoston toimenpiteitä ovat:

 • www-sivuston ylläpito ja kehittäminen
 • toiminnan koordinointi
 • sivuston sisältöjen ja visuaalisen ilmeen päivittäminen
 • tietovarannon turvaaminen
 • käyttökokemuksen selvittäminen
 • käännöstyö
 • osaamismerkin luominen
 • markkinointi

Keudan toimenpiteet:

 • monimuotoisten ja vaikuttavien työpaikkaohjaajavalmennusten kehittäminen yhteistyössä yritysten kanssa
 • valmentajaresurssin lisääminen
 • valtakunnallisen mentoripankkiverkoston toiminnan edistäminen
 • yrittäjien mentoreiden rekrytoiminen työelämäyhteistyötilaisuuksien avulla

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi