OptimumPlus

Kansainväliset hankkeet

Ajankohta:

01.06.2016 - 31.05.2018

Rahoittaja

Erasmus+

Toteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden mahdollistaminen, etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden liikkuvuuden mahdollistaminen.

Toimenpiteet

1. Myönnetään apurahoja ulkomaan jaksoille sekä opiskelijoille että henkilökunnalle

2. Käydään läpi olemassa olevat prosessit, lomakkeet ja valmennus sekä varmistetaan niiden sopivuus erityisen tuen opiskelijoille, sovitaan tarvittavista toimintatavoista

Odotetut tulokset

1. Yhteensä 87 toteutunutta ulkomaan jaksoa, joista opiskelijoita 68 ja opetushenkilöstöä 19

2. Erityisen tuen opiskelijoiden tukiprosessi valmis ja käytössä

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55