Osaajia hoivatyöhön

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

19.10.2022 - 31.03.2024

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Toteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Hankkeessa kehitetään voimakkaassa kasvussa olevalle Keski-Uudenmaan alueelle hoiva-avustajakoulutusta katvealueille jäävien henkilöiden työllistymisen tukemiseksi. Kehittämistyössä ovat mukana Keudan työelämäkumppanit sosiaali- ja terveysalalla, joilla on osaaja- ja työvoimapula. Lisäksi hakevan toiminnan yhteistyössä ovat mukana mm. kuntien toimijat, maahanmuuttajien kotoutumispalvelut sekä henkilöstövuokrausyritykset.

Kohderyhmänä ovat Keski-Uudenmaan hoiva-alan yritysten työntekijät, joilla ei ole riittävää osaamista toimia hoiva-avustajina (esimerkiksi ulkomailta rekrytoitu henkilöstö) tai kuntien ja muiden sidosryhmien kautta aktiivisella haulla löydetyt henkilöt (pois lukien työvoimapalveluiden asiakkaat). Kohderyhmää ovat myös maahanmuuttajat tai työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat tai epävarmoissa työsuhteissa olevat.

Hoiva-avustajakoulutuksessa tarjotaan kaksi tutkinnon osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Koulutustarjontaa on Keudan toimispisteissä Mäntsälässä, Nurmijärvellä sekä Tuusulassa. Lisäksi tarjotaan kielivalmennusta sekä opiskeluvalmiuksia vahvistavia opintoja yksilöllisen tarpeen mukaan.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Hintsala Rita

Kehittämisasiantuntija

+358 503 513 712

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55