Parasta digitukea

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.01.2018 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttaja

Koordinaattori Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK, Keuda mukana kumppanina

Tavoitteet

Luoda ja määrittää kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset)

 

Toimenpiteet

1. Luodaan yhteentoimivuusmallit huomioiden kansalliset palvelut ja kokonaisarkkitehtuurityö

2. Kartoitetaan Parasta Palvelua -hankkeessa ja OPH:n kokonaisarkkitehtuurityössä syntyneet toimintamallit

3. Otetaan tulokset käyttöön paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti www-sivujen, webinaarien, seminaarien, tapahtumie ja Parasta palvelua, Parasta osaamista ja Parasta digiohjausta -hankkeiden kanssa

 

Odotetut tulokset

1. Kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset

2. Yhtenäinen käsitys yhteentoimivuuden kuvausten määrittelystä

3. Varmistettu kansallisten yhteentoimivuuden kuvausten yhteensopivuus kokonaisarkkitehtuurityön ja eri koulutuksen järjestäjien käytössä olevien tietojärjestelmien kanssa