Transit – Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.08.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY

Toteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä koordinoi, osatoteuttajina Ammatillinen oppilaitos Hyria, erityisammattiopistot Spesia ja Live sekä Rikosseuraamuslaitos, Rise.

Tunnus Euroopas sosiaalirahastoTunnus Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) yhteishanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä ja työllistymistä sekä edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään. Hanketta koordinoivan Keudan ohella muita osatoteuttajia ovat Rise, Hyria, Live ja Spesia.

Transit – hankkeen tavoite

Transit – hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla tuetaan ja sujuvoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden opiskelua rangaistuksen aikana sekä opintojen jatkumista ja työllistymistä siviiliin siirtymisen jälkeen. Hankkeessa tunnistetaan erityisesti toisen asteen koulutussiirtymien kriittiset pisteet ja työstetään niitä viiden päätavoitteen kautta, jotka ovat:

  • Rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymien sujuvoittaminen ja työllistymisen edistäminen yritysyhteistyöllä
  • Risen henkilöstön ja vankien digitaitojen kohentaminen
  • Osaamo-toimintamallin luominen asiakasohjauksen työkaluksi
  • Risen henkilöstön, vankilaopettajien ja muiden sidosryhmien pedagoginen valmentaminen
  • Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden opiskelu- ja työelämäsiirtymien kehittäminen

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankilaopetusta järjestävien ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat vangit, yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaat ja KELA:n, TYP:n, TE-toimiston sekä työelämäkumppaneiden henkilöstöt.

Hankkeen aikana luodaan työnantajaverkosto, joka tekee yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa tukien rikosseuraamusasiakkaiden työllistymistä opiskelu- ja vapautumisvaiheessa.

Hankkeen kehittämistyön tuotokset pilotoidaan Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella, minkä jälkeen niitä levitetään valtakunnallisesti.

Lisätietoja

Laine Tuija

Opettaja

+358 504 150 859

Tuusula, Kirkkotie 31