Työllistä mut!

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

20.02.2020 - 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Koordinaattori Järvenpään Opisto. Hankekumppanit: Järvenpään Opisto, Keravan Opisto, Tuusulan Opisto, Jokelan Kansalaisopisto, Seurakuntaopisto ja Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Työllistä mut- hanke on Järvenpään opiston koordinoima hanke, jossa opintoseteliavusteisesti etsitään työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksia sekä urapolkuja haastavassa työllistymistilanteessa oleville TE-keskusten asiakkaille Tuusulan, Keravan ja Järvenpään alueilla. Hankkeen kohderyhmälle tarjotaan urapolkuja mm. hoiva-alan avustaviin tehtäviin perehtymällä (Seurakuntaopisto syksy 2021) tai metallialan perusteita opiskelemalla (Keuda syksy 2021). Suunnitteilla ja tarjolla on myös yksittäisiä korttikoulutuksia (Keuda kevät 2021).

Keudan, Seurakuntaopiston ja Järvenpään Opiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Tuusulan ja Keravan opistot.  Hankkeen alkuperäisenä tavoitteena on ollut myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttaminen ohjattuna (0-120 tuntia), mutta koronatilanteesta johtuen sen tilalla on järjestetty ammattikurssi kahdelle eri ryhmälle kevään 2021 aikana. Ammattikurssit ovat toteuttaneet Keudan ammattiohjaajat.

Hankkeen aikana Järvenpään Opisto kehittää omaohjaaja -toimintamallia, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea henkilöitä löytämään ja kiinnittymään itseään kiinnostavalle ja työllistävälle alalle uraohjauksen avulla. Lisäksi omaohjaaja tukee ja auttaa henkilöitä arjen ongelmatilanteissa ja työelämätaitojen omaksumisessa. Koulutukset on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä opistojen opetushenkilöstön sekä Keudan ja Seurakuntaopiston opetus- ja ohjaushenkilöstöjen kanssa.

Yhteyshenkilöt

Koli Arja

Koulutusjohtaja, Vararehtori

+358 401 745 362

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55