LeoEcoConstruct
Kansainväliset hankkeet
Ajankohta 01.01.2012 – 31.12.2014 (Päättynyt)
Rahoittaja Leonardo da Vinci
Toteuttaja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Kehittää energiatehokasta rakentamista jakamalla ekologisen rakentamisen ja korjausrakentamisen tietotaitoa projektikumppaneiden kesken.

Kohderyhmä

Rakennusalan opettajat, kouluttajat ja opiskelijat

Mobility Charter

Tavoitteet

Tarjota kansainvälinen oppimisympäristö opiskelijoille ja henkilökunnalle oman ammattitaidon kehittämiseen ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Toimenpiteet

Asiantuntijaliikkuvuuksien ja opiskelijaliikkuvuusien  järjestäminen.

Odotetut tulokset

56 liikkuuvuutta

EurotopAndra chansen 2

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään ruotsinopetuksen toteutusta siten, että opiskelijalla on mahdollisuus (”andra chansen”) petrata ruotsin kielen osaamistaan ja parantaa kilpailukykyään omalla ammattialallaan työelämässä.

Toimenpiteet

  1. Järjestetään ruotsinopettajille täydennyskoulutusta
  2. Suunnitellaan struktuuri ja materiaali yhden pakollisen osaamispisteen opintoon ja kolmen osaamispisteen valinnaiseen opintoon alakohtainen integraatio huomioiden
  3. Suunnitellaan tarjonnalle vuosikello, esitellään polku uusille opiskelijoille ja kirjataan tavoitteet HOKSiin
  4. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuuksia vierailuihin ja opintomatkoihin

Tulokset

Parhaimmillaan Andra chansen parantaa opiskelijoiden kouluviihtyvyyttä ja motivoi hankkimaan ruotsin kielen osaamista, koska projekti tarjoaa opiskelijan omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioivaa opetusta ja ohjausta parantaen mahdollisuuksia sijoittua työmarkkinoille

Lue: Det är aldrig för sent! Keudas projekt Andra chansen stimulerade studierna i svenska språket och erbjöd yrkesstuderandena en andra chans att intressera sig för svenskan.

Jaa sivu