Virtuaalitodellisuus ammatillisen koulutuksen opetuksessa – VRinVET

Virtuaalitodellisuus (VR) on vielä melko uusi innovaatio ammatillisen koulutuksen kentällä ja toistaiseksi vain pieni osa oppilaitoksista kokeilee sen käyttöä opetuksessa. VR:n avulla voidaan luoda rajoittamaton määrä virtuaaliluokkia ja tuottaa kokemuksia, jotka simuloivat ’tosielämää’. Mutta mitä tämä vaatii oppilaitoksilta, opettajilta ja opiskelijoilta? Saamme tästä kokemusta Keudan, neljän kumppanikoulun sekä yritysyhteistyön kesken, kun kehitämme ja pilotoimme pedagogista sisältöä VR-ympäristöissä testaten kohtaamista, oppimista, opettamista, yhdessä luomista ja jakamista.

Pilottialoja ovat matematiikka, englannin kieli sekä sähköala.

Tulokset

Pilottien kokemusten pohjalta työstämme pedagogisen mallin VR:n käytöstä opetuksessa. Kuvaamme miten VR toimii ammatillisen koulutuksen oppimisympäristönä, miksi se toimii ja mitä se edellyttää.  Kerromme esimerkkejä, millaisia tehtäviä VR-ympäristöön on tuotettu ja jaamme videomateriaalia VR-ympäristöjen käytön tueksi. Lisäksi tuotamme esimerkkejä keudalaisten ja kumppaneidemme korona-ajan parhaista etä-/monimuoto-opetuksen käytänteistä.

Pilotoinnin tavoitteena on palvella kaikkia ammatillisia opettajia, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan VR:ään. Kokeilemalla saamme uusia oivalluksia, ideoita ja ratkaisuja, uusia tapoja verkostoitua, uutta yritysyhteistyötä, ja uusia kumppani- ja opettajaverkostoja sekä oman organisaation sisällä että ulkomailla.

Seuraa meitä:

#VRinVET

VRinVET

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Erasmus+ -liikkuvuushankkeet

Keudalla on Erasmus+ -ohjelman laatuvarmistettu ”Erasmus+ -jäsenyys” eli akreditointi. Se tarkoittaa, että rahoittaja on todennut toimintamme laadukkaaksi ja luotettavaksi. Sen johdosta meille on taattu rahoitus opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen useaksi vuodeksi eteenpäin aina 2027-vuoden loppuun saakka.

Keudan kansainvälisten asioiden toimisto suunnittelee ja järjestää kansainvälisiä jaksoja, sekä myöntää apurahoja Keudan opiskelijoille ja henkilöstölle. Työhön osallistuu 15-henkinen, kampuksilla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden tiimi.

Apurahan voi saada kansainväliselle jaksolle, jonka kesto voi vaihdella 2 viikosta 3 kuukauteen. Jaksot suuntautuvat joko Eurooppaan tai sen ulkopuolelle, ja ne ovat aina osa opintoja tai omaa työtä.

Tutustu tarkemmin kansainvälisiin jaksoihin: www.keudanmatkassa.com

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Lisätietoa kansainvälisestä liikkuvuudesta:

Kylmälä Suvi

Kv-Suunnittelija

+358 401 745 534

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Lisätietoa Keudan kansainvälisestä toiminnasta:

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

CHINET

Tavoitteet

Tarjota Euroopan ulkopuolinen (Kiina) kansainvälinen oppimisympäristö opiskelijoille ja henkilökunnalle oman ammattitaidon kehittämiseen ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Toimenpiteet

Asiantuntijaliikkuvuuksien, opiskelijaliikkuvuusien ja delegaatiomatkojen järjestäminen.

Odotetut tulokset

1. Kiina-verkoston uuden hakemuksen jättäminen verkostokumppanina

2. Ensimmäisten liikkuvuuksien toteutuminen vastavuoroisesti

3. Keudalle uuden verkoston toimintatavan vakiinnuttaminen

Kohderyhmä

Keudan ammattiopiston opiskelijat ja henkilökunta

Muuta

www.chinetverkosto.fi

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Reshape

Reshape the Future – Education and training for migrants and refugees

Education and training is the most important way to active citizenship, better life and self-fulfilment. Migrants and refugees should integrate as soon as possible into our societies. This means not only the language skills, but also the possibility to enter educational programs as soon as possible, and be prepared for finding a job on our labour markets.

Sharing experiences and best practices is vital in order to cope and to develop as we go along. Therefore the aim in Reshape the future –project is to systematically scrutinize adult education provision and training for migrants and refugees, from the perspectives especially chosen as necessary and interesting to all partners. The co-operation within Reshape-project helps us to plan the structure for our education and training provision for migrants.

The themes in survey were the following:

–         Recognition of non-formal and formal learning of migrants and refugees

–         Competencies and continuous training of vocational adult educators and counsellors working with migrants and refugees

–         Guidance and counselling for migrants and refugees

–         Entrepreneurial training for migrants and refugees

–         Quality assurance of vocational education and training provision targeted to migrants and refugees

“Reshape the future” has been a co-operation between six European countries – Keuda from Finland, Finska Folkhögskolan from Sweden, Istituto Formazione Operatori Aziendali (IFOA) from Italy, ROC Alfa College from Netherlands, Tietgen from Denmark and Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) from Slovenia.

The project comprised of five chosen themes, with each was studied in 5-days workshops organized by one partner by turn.   The WS preparation was teamwork with those taking part to the WS in question. Each partner prepared a thorough presentation (paper + power point, video etc.) on the theme in their own country and organization. Making the presentations and papers meant a lot of studying around the theme and scrutinizing the practises in partner’s own organization.

Every 5-day thematic workshop was a training period for teachers and counsellors taking part to the project. These workshops gave an excellent opportunity for adult educators to learn about education and training activities for migrants and refugees through the theme in question.

The theme reports, prepared by the host partners, are products of the project and can be found annexed in this report and on the Erasmus+ Projects Results Platform. The theme report is a description of the current practices, key messages and next practices, based on presentations, visits, discussions and debates in workshops. Form of the reports is a pdf. The project has produced also an e-article, which is an abridged synthesis of the WS theme reports, added with the introduction and conclusion chapters. The main points of the project are presented in an explainer whiteboard video.

Reshape the future –project whit its five different themes is extremely current in the field of education and training. Through this project our staff in partner organizations had the possibility to bring out their experiences, doubts, uncertainty and expertizes. In the other hand they learnt to look the issue from new perspectives and get to know good practices. There are many challenges and matters to take into account in the education and training for migrants and refugees, but at the same time there are activities already in daily running and solutions to be found together. These were the aims for continuous training for teachers, counsellors and managers. Continuous training has been the most important value from the project.

In addition to what have been mentioned above, partners’ aim was to create a strong and wide know-how concerning the educations and training of migrants and refugees.

 

Partner Name

Theme No

Theme Name

Timing

Tietgen, Odense Denmark 1 Recognition of non-formal and informal learning 28.11. – 2.12.2016
SIAE, Ljubljana, Slovenia 2 Competences and continuous training of adult educators and counsellors 27.3. – 31.3.2017
Alfa College, Groningen,

The Netherlands

3 Guidance and counselling 18.9. – 22.9.2017
IFOA, Reggio Emilia, Italy 4 Entrepreneurial training 27.11. – 1.12.2017
Mångkulturella folkhögskolan, Göteborg, Sweden 5 Quality assurance relating to educational activities in social integration 12.3. – 16.3.2018
Keuda, Kerava, Finland (coordinator) 6 Multiplier event + final evaluation seminar 22.5. – 24.5.2018

Reshape eArticle

Reshape eArticle 2016-2018

 

Reshape explainer whiteboard video

Reshape the Future – Education and training for migrants and refugees

 

Reshape WS theme reports

Reshape WS Competences and continuous training

Reshape Entrepreneurship and education and training

Reshape WS Guidance and counselling

Reshape WS Quality assurance

Reshape WS Recognition of non-formal and formal learning

 

RESHAPE – HANKKEESSA KEHITETÄÄN MAAHANMUTTAJIEN KOULUTUSTA

Koulutus on avain aktiiviseen kansalaisuuteen, hyvinvointiin ja itsensä toteuttamiseen. Onnistunut maahanmuutto ja yhteiskuntaan integroituminen edellyttää maan kielen osaamista, tietoutta ja työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista. Mikä on ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä ja rooli näiden taitojen kehittämisessä? Ja millä tavalla koulutus tulee järjestää, jotta se tukee erilaisten maahanmuuttajien integroitumista uuteen kotimaahan.

Ammatillisella aikuiskoulutuksella on tärkeä tehtävä maahanmuuttajien ja pakolaisten olemassa olevan osaamisen tunnistamisessa ja osaamisen kehittämisessä. Tässä tehtävässä aikuiskoulutuksen henkilöstö on tärkeässä roolissa.

Reshape-hankkeessa maahanmuuttajien koulutusta tarkasteltiinn viiden eri teeman kautta. Hankkeeseen osallistuneet kumppanit esittelivät teemaan liittyen oman maansa käytänteitä, joita yhteisvoimin kehitettiin edelleen. Tarkastelun kohteena oli maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, aikuiskoulutuksen henkilöstön osaamisen kehittäminen, ohjaaminen ja neuvonta, yrittäjyyteen kouluttaminen ja yrittäjyyden edistäminen sekä maahanmuuttajien koulutuksiin liittyvä laadunhallinta.

Hankkeessa tuotettiin loppuraportti (eArticle), joka kokosi hankkeen teemat, nosti esiin niihin liittyviä haasteita ja hyviä käytänteitä. Hankkeen päätösseminaari toteutettiin Keudan järjestämänä 22. – 24.5.2018.

Hankkeeseen osallistuivat Keudan lisäksi Alfa College Hollannista, IFOA Italiasta, Mångkulturella folkhögskolan Ruotsista, Tietgen Tanskasta ja SIAE Sloveniasta. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.9.2016 – 31.8.2018.

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

OptimumPlus

Tavoitteet

Opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuuden mahdollistaminen, etenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden liikkuvuuden mahdollistaminen.

Toimenpiteet

1. Myönnetään apurahoja ulkomaan jaksoille sekä opiskelijoille että henkilökunnalle

2. Käydään läpi olemassa olevat prosessit, lomakkeet ja valmennus sekä varmistetaan niiden sopivuus erityisen tuen opiskelijoille, sovitaan tarvittavista toimintatavoista

Odotetut tulokset

1. Yhteensä 87 toteutunutta ulkomaan jaksoa, joista opiskelijoita 68 ja opetushenkilöstöä 19

2. Erityisen tuen opiskelijoiden tukiprosessi valmis ja käytössä

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Arte Cult VII

Tavoitteet

1. Edistetään kuvallisen ja audiovisuaalisen alan opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälistymistä

2. Parannetaan opiskelijoiden kykyä työskennellä monikulttuurisissa työympäristöissä

3. Syvennetään ja kehitetään Arte Cult-verkoston yhteistyötä

Toimenpiteet

Toteutetaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia

Kohderyhmä

Pekka Halosen akatemian opiskelijat ja opetushenkilöstö

Robocup

Hankkeen tausta

Robotiikka on avainasemassa kilpailukyvyn ja joustavuuden edistäjänä suurilla teollisuusaloilla ja mikä tärkeintä, se on yhä merkityksellisempää pienemmille valmistusteollisuuden aloille. Yksi tärkeimmistä robotiikan käyttöä vaarantavista tekijöistä liittyy turvallisuuteen, erityisesti niissä tapauksissa, joissa robotit ovat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Samaan aikaan ammatillisilla oppilaitoksilla on haasteita löytää osaavia robotiikan opettajia. On järkevää yhdistää voimat kansainvälisten kumppaneiden kanssa oppimisympäristöjen tarjoamisessa opiskelijoille, opetuksen rikastamisessa, opetuksen ja oppimisen sisällön kehittämisessä sekä osaamisen jakamisessa opettajien kesken.

Kolmas tärkeä seikka nopeasti muuttuvassa työelämässä on nk. softskill-taidot. Työelämän näkökulmasta teknisiä taitoja ja muuta sisältöosaamista tärkeämpää on opiskelijan kyky ohjata omaa toimintaansa ja sitoutua työryhmään sekä sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot.

Robocup-hankkeessa MicroChallenge-menetelmää käyttämällä parannetaan ja tuetaan opiskelijoiden sosiaalisten sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä, yhdistettynä robotiikan turvallisuuden oppimiseen ja harjoitteluun. Tavoitteena on lisätä robotiikkaan liittyvissä ammatillisen koulutuksen opetusohjelmissa opiskelevien tietoja ja taitoja:

– olla tietoinen robottiin liittyvistä vaaroista ja kyetä tunnistamaan ja vähentämään niitä

– ymmärtää robotiikkasovellusten turvallisuuden perusohjeet

– tunnistaa avaintekijät, jotka liittyvät robotiikan turvallisuuteen

– soveltaa turvallisuusmääräyksiä erilaisissa toimissa robottien kanssa: suunnittelu ja valmistus, ohjelmointi, ylläpito ja koneviestintä

– kehittää työelämään liittyviä kommunikointi- ja sosiaalisia taitoja, esim. ongelmanratkaisu, ryhmätyö, esittelytaidot, englanninkielinen viestintä, ajanhallinta

Hankkeen toiminnot

Kymmenen ammatillisen koulutuksen opettajaa neljästä Euroopan maasta työskentelee yhdessä kehittäen neljä robotiikan turvallisuuteen liittyvää mikrohaastetta:

MicroChallenge 1 Keudassa 28.3.-1.4.22 ”Get a grib!”. Suunnittelun ja valmistuksen turvallisuus (pneumaattinen, 3D-tulostettu robottikäsi)

MicroChallenge 2 Tanskassa 26.-30.9.22 ”Test for Success!”. Testaa robottikättä, suunnittele robottiaita (mekaaninen, sähköinen)

MicroChallenge 3 Norjassa tammikuussa 23 “Play it Safe!!”. Turvallisuus PLC-ohjelmoinnin aikana (laserskanneri, anturit)

MicroChallenge 4 Espanjassa 17.-21.4.23.”Better Together!”. Integrointi ulkoisiin laitteisiin, yhteistoiminnallinen robotiikka

Yhteensä 64 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa osallistuu mikrohaasteisiin. Mukana olevat opettajat ja opiskelijat verkostoituvat ja jakavat asiantuntemustaan ​​sekä oppivat toisiltaan. Yritykset ovat mukana sisällön suunnittelussa ja palautteen antamisessa.

Tulokset

Opas robotiikan turvallisuuden opettamisesta mikrohaasteiden avulla kotisivuineen ja videoineen.

Lisäksi robotiikkaan liittyvien eri lähestymistapojen vaihto, opettajien asiantuntemus ja kumppanikouluissa saatavilla olevat laitteet auttavat kehittämään osallistuvien opettajien osaamista sekä integroimaan uusia sisältöjä turvallisuuteen liittyvään opetussisältöön, mikä antaa kokonaisvaltaisemman lähestymistavan aiheeseen.

Huomiota kiinnitetään myös softskills -taitojen kehittämisen kuvaamiseen, sisältäen mm. tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua ja kommunikointia englanniksi.

Robocup-hankeessa pidettiin logo-kilpailu, joka oli suunnattu kumppanikoulujen opiskelijoille. Voittajalogo on tulee Norjan Kubenista. Muut kisaajat tulivat suomalaisten lisäksi Tanskasta ja Espanjasta. Keudasta oli neljä logoehdotusta mukana.

kirjaimia ja robon muotoja

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Yhteyshenkilö

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

LeoEcoConstruct

Tavoitteet

Kehittää energiatehokasta rakentamista jakamalla ekologisen rakentamisen ja korjausrakentamisen tietotaitoa projektikumppaneiden kesken.

Kohderyhmä

Rakennusalan opettajat, kouluttajat ja opiskelijat

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Korea TechNet -verkosto

Tavoitteet

 1. Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen käytäntöjen vertailu
 2. Tekniikan ja liikenteen alojen opetussuunnitelman osien vertailutyön aloittaminen
 3. Digitaalisen materiaalin valmistaminen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen verkkovalmennusta varten
 4. Euroopan ulkopuolisen (Etelä-Korea) kansainvälisen oppimisympäristön tarjoaminen opiskelijoille ja henkilökunnalle oman ammattitaidon kehittämiseen ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Toimenpiteet

 1. Vertailun kohteiksi otettavien käytänteiden tarkentaminen. Käytänteiden vertailun kohteina ovat työssäoppimisen järjestäminen, työelämäyhteistyön tekeminen, opettajan tehtävätoppilaitoksessa, mobiililaitteiden käyttäminen opetuksessa ja Skills -kisoihin valmentaminen. Hankkeen aikana voi vielä nousta muitakin teemoja vertailuun.
 2. Asiantuntijoiden kouluttaminen mobiililaitteiden käyttämiseen digitaalisen materiaalin tallentamisessa ja digitarinoiden tekemiseen osana liikkuvuusjaksolle valmentamista.
 3.  Asiantuntijoiden liikkuvuusjaksojen järjestäminen, joiden aikana he keräävät materiaalia vertailuun valituista opetuksen ja ohjauksen käytänteistä.
 4.  Liikkuvuusjaksolla kerätyn digitaalisen materiaalin työstäminen digitarinoiksi tai muuksi digitaalisesti jaettavissa olevaksi materiaaliksi.
 5.  Vertailuun sopivien tutkinnon osien valitseminen.
 6.  Valittujen tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kriteerien vertaileminen osana asiantuntijaliikkuvuusjaksoja.
 7.  Tutkinnon osassa arvioinnin kohteena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen osana opiskelijoiden liikkuvuusjaksoa.
 8.  Mallin kehittäminen tekniikan alan opetussuunnitelmien vertailemiseen. Vertailun kohteina olevat tutkinnon osat valitaan seuraavilta aloilta: kone- ja metallitekniikka, uudet tuotantoteknologiat (3D), elektroniikka (tabletit & Samsung), ICT, autoala, sähköala ja logistiikan ala. Jokaiseen tutkinnon osaan sisältyy arvioinnin kriteerit elinikäisen oppimisen avaintaitojen osaamisen arviointiin.
 9.  Korealaiseen kulttuuriin, elämäntapaan ja koulutukseen perehdyttävän verkkomateriaalin rakenteen suunnittelu.
 10.  Olemassa olevan materiaalin kerääminen ja muokkaaminen verkkosivuille sekä uuden materiaalin tuottaminen.
 11.  Asiantuntijaliikkuvuusjaksoilla kerättävän materiaalin integroiminen osaksi verkkomateriaalia
 12.  Valmennuksessa käytettävien verkkokurssien toteutusten suunnittelu. Suunnitelmia tehdään kaksi: opiskelijoiden verkkototeutus ja asiantuntijoiden verkkototeutus.
 13.  Asiantuntijoiden verkkovalmennuksen pilotoiminen hankkeessa toteuttavien liikkuvuusjaksojen valmennuksessa

Odotetut tulokset

 1.  Digitarinoina esiteltävät vertailut opetuksen ja ohjauksen käytänteistä ja niiden eroista Suomessa ja Koreassa. Materiaalilla lisätään tietoa ja ymmärrystä suomalaisen ja korealaisen ammatillisen koulutuksen välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen helpottaa jatkossa tehtävää yhteistyötä.
 2. Tekniikan ja liikenteen alan ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osien vertailun malli. Vertailumalli avulla opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen suunnittelu ja niiden aikana tapahtuvan osaamisen kehittymisen tunnistaminen ja tunnustaminen helpottuu.
 3. Tutkinnon osissa kuvattujen elinikäisen oppimisen avaintaitojen tunnistaminen ja tunnustaminen osana liikkuvuusjaksoilla tapahtuvaa oppimista. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi on merkittävä osa tutkinnon osan kokonaisarviointia. Hankkeessa tarkastellaan elinikäisen oppimisen avaintaitoja erityisesti suhteessa Koreassa tapahtuviin liikkuvuusjaksoihin.
 4. Korealaista kulttuuria, elämäntapaa ja koulutusta esittelevä materiaali avoimeen verkkoympäristöön. Materiaali tuotetaan avoimeen verkkoympäristöön ja liikkuvuusjaksoille valmentavat verkkokurssit perustuvat tähän materiaaliin.
 5. Verkkomateriaaliin perustuvan, liikkuvuusjaksolle valmentavan verkkokurssin toteutussuunnitelman laatiminen opettajille ja opiskelijoille.
 6. Opettajien verkkokurssin toteutuksen pilotointi.

Kohderyhmä

Keudan ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan henkilökunta ja opiskelijat

Muuta

www.sivistysvantaa.fi/varia/artikkelit/ajankohtaista/projektit/kansainvalisethankkeet/finkoedu.html

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Mobility Charter

Tavoitteet

Tarjota kansainvälinen oppimisympäristö opiskelijoille ja henkilökunnalle oman ammattitaidon kehittämiseen ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Toimenpiteet

Asiantuntijaliikkuvuuksien ja opiskelijaliikkuvuusien  järjestäminen.

Odotetut tulokset

56 liikkuuvuutta

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55