Kuuma-seudun Osaamisen aika -tilannekuvafoorumit

KUUMA-seudun pitää säilyä jatkossakin elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä alueena, joka houkuttelee viihtymään ja investoimaan seudun kunnissa. Siksi kuusitoista alueella toimivaa työelämän, koulutusalan ja julkisen toimijan organisaatiota on pohtinut osaamiseen, työllisyyteen ja yritysten toimintaedellytyksiin liittyviä näkymiä.

Kuuma-seudun tilannekuvaa on hahmotettu tulevaisuustalo Sitran vuorovaikutteisen toimintamallin puitteissa. Sitran Osaamisen aika -projektissa on reilun kolmen vuoden ajan edistetty elinikäisen oppimisen kokonaisvaltaisen politiikan syntymistä Suomeen.

KUUMA-seudun foorumien teemoina ovat olleet yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö, alueen kehittäminen ja alueen osaajatilanne.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on koordinoinut prosessia, jossa yhdessä toteutettuun vuorovaikutteiseen keskusteluun on osallistunut laaja kolmikantainen vaikuttaja- ja päättäjäjoukko.

Kuuma-seudun tilannekuva 2022

 • Kuuma-seudun tilannekuva 2022 [PDF]

Tilannekuvafoorumien tuotokset

Muuta materiaalia

 • Yrityskysely (Taloustutkimus Oy)
 • Hankeportfolio (Gofore)
 • Kuuma-seudun koulutustasopalvelun poiminnat. Koko Suomi, Helsingin kaupunkiseutu ja kunnat.[PDF]
 • Väestön ja ikäjakauman kehittyminen 2018 – 2040. Poimintoja Mille väestölle -palvelusta. Koko Suomi, Helsingin seutukunta, Kuuma-seudun kunnat. [PDF]

Esitysmateriaalia

 • Johtava asiantuntija Timo Aro, MDI 22.3.2022 [PDF]

Lisätietoa Sitran toimintamallista

Foorumi-sarjaan liittyvät haastattelut ja blogit sekä mediatiedote

Mediatiedote

Kuuma-seudun tilannekuva rakenteilla (Keuda.fi)

(mediatiedote lähetetty Keski-Uusimaa-lehteen)

Haastattelut

 • Keudan kuntayhtymän johtaja: ”Elinvoiman luomiseen tarvitaan kaikkia alueen osapuolia” (Riikka-Maria Yli-Suomu, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda).
 • Vireä yritystoiminta ja aktiiviset kuntalaiset tuottavat elinvoimaa KUUMA-seudulla (Antti Kuusela, KUUMA-seutu liikelaitos)
 • Ammatillisen koulutuksen on katsottava vahvasti tulevaisuuteen (Jouko Lindholm, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)
 • Uudenmaan TE-toimiston johtaja: ”Ykköstehtävämme on asiakastyö ja kohtaannon edistäminen” (Minna Helenius, Uudenmaan TE-toimisto)
 • Laurean korkeakouluyksikön johtaja: ”Edistämme elinvoiman kehittymistä KUUMA-seudulla parhaiten rohkealla verkostomaisella yhteistyöllä” (Krista Pahkin, Laurea-ammattikorkeakoulu)
 • Keuken toimitusjohtaja uskoo verkostojen vahvuuteen: ”Yhteistyössä olemme aidosti asiakkaan asialla” (Elina Pekkarinen, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy Keuke)
 • Työelämätiistai: Uudenmaan Yrittäjät ry:n aluejohtaja kannustaa yrittäjämäisen ajattelumaailman lisäämiseen (Petri Ovaska, Uudenmaan Yrittäjät ry)
 • Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija: yhteistyö vahvistaa Kuuma-seudun profiilia ja vetovoimaisuutta (Riikka Vataja, Helsingin seudun kauppakamari)
 • Tulevaisuuteen katsova yhteistyö edesauttaa elinvoiman kehittymistä, toteaa Transvalin koulutusvastaava (Tuukka Pajula, Transval)
 • Kirkkonummen kuntakehityspäällikkö: ”Yhdessä tekemällä hyödynnämme Kuuma-seudun voimavaroja vaikuttavammin” (Susanna Hyvärinen, Kirkkonummen kunta)
 • ”Tarjoamme asiakkaille kokonaispalvelua yhden kontaktin kautta”, kertoo Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja (Juha Leinonen, Mäntsälän Yrityskehitys Oy)
 • Hyrian palvelujohtaja kannustaa yhteistyön tiivistämistä KUUMA-seudulla (Heikki Kallunki, Hyria)

Blogit

 

Yhteishenkilö

Hyytiä Henna

Ennakointipäällikkö

+358 504 150 855

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

OA – Oppimisanalytiikka

Tavoitteet

Hankkeessa on tavoitteena tehdä laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä kuvata ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi. Kattotavoitteena on ammatillisen koulutuksen digitalisaation edistäminen ja oppimisanalytiikalla henkilökohtaistenopintopolkujen toteutumisen ja erilaisten oppimisympäristöjen käytön tukeminen.

Oppimisanalytiikan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan tukea erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista. Näin voidaan tukea ajankohtaisia haasteita, kuten oppivelvollisuuden laajentamista, läpäisynedistämistä ja jatkuvaa oppimista.

Hanke toteutetaan laajana koulutuksen järjestäjien verkostona, jonka toiminta on organisoitu ja vaiheistettu.

 

Toimenpiteet

 1. Ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen oppimisanalytiikan monipuolisten käyttökohteiden ja käyttötarpeiden kuvaus ja määrittely. Tulevaisuuden tarpeiden ja käyttökohteiden kuvaus.
 2. Nykyisten käytettävissä olevien data sourcejen ja data pointtien sekä tietovarantojen kartoitus yleisellä tasolla. Uusien, oppimisanalytiikkaan tarvittavien data sourcejen ja data pointtien sekä tietovarantojen kartoitus. Yhteisten indikaattorien ja niiden laskentatapojen määrittely eri koulutuksen järjestäjien ja analytiikkaa tuottavien tahojen käyttöön.
 3. Ammatillisen koulutuksen pedagogisen tietojohtamisen prosessin ja tieto-ohjautuvan organisaation tietotarpeiden kuvaaminen. Pedagogisessa tietojohtamisessa ammatillisessa koulutuksessa tarvittavien tietojen, indikaattorien laskentatapojen ja visualisointien yhteinen määrittely analytiikan pohjaksi.
 4. Hahmotelma oppimisanalytiikan käytöstä ja käytettävistä data sourceista ja data pointeista oppimisen personoinnissa ja henkilökohtaistamisessa sekä ohjauksessa ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen oppimisen omadata -konseptin kuvaus.
 5. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemin kuvaus. Ammatillisen koulutuksen

oppimisanalytiikan käyttökohteiden ja tarpeiden kuvaus yrityksille ja kehittäjille esitettävässä muodossa. Opetusteknologian yrityksille suositukset liittyen oppimisanalytiikkaan, tietojoukkoihin, tiedonsiirtoon sekä etiikkaan.

 

Tulokset

 1. Laaja ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkosto oppimisanalytiikan käytön kehittämiseksi, oppimisanalytiikkakyvykkyyden rakentamiseksi sekä toiminnan vakiinnuttamiseksi.
 2. Kokonaisselvitys oppimisanalytiikan käytöstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, suositukset ja mallit, jotka tukevat niin koulutuksen järjestäjiä oppimisanalytiikan käytössä ja käyttöönotossa kuin yrityksiä ja muita tahoja oppimisanalytiikan kehittämisessä.
 3. Valtakunnallisesti eri toimilla ymmärrys oppimisanalytiikasta ja sen käytöstä. Koulutusorganisaatioilla on työkalut kehittää organisaation kyvykkyyttä ja osaamista oppimisanalytiikan käyttöönottoon.
 4. Oppimisanalytiikan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan tukea erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista sekä oppimiserojen kaventumista ja laadun parantamista.

 

Lisätietoja

Hintsala Rita

Kehittämisasiantuntija

+358 503 513 712

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Ohjaan.fi 2 – Tukea ja työvälineitä työelämässä oppimisen ohjaukseen

Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus, jonka tavoitteena on työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen.

Keudan toimenpiteet:

 • monimuotoisten työpaikkaohjaajien palveluiden kehittäminen
 • digitaalisen tukimateriaalin tuottaminen työpaikkaohjaajien tueksi
 • opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen vahvistaminen työpaikkaohjaajan tukemisessa

Ohjaan.fi kumppanuusverkoston toimenpiteet:

 • valtakunnallisen www-sivuston ylläpito ja sisällön kehittäminen
 • kumppanuusverkoston toiminnan koordinointi ja verkostoyhteistyö mm. muut toimijat ja hankkeet
 • valtakunnallisen  ”Työelämässä oppimisen ohjaus”-verkkokoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen
 • sivuston markkinointi

Lisätietoja

Ranto Päivi

Kehittämisasiantuntija

+358 504 150 969

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Ilmastonmuutos ja luontokato haastavat ammatillista koulutusta kokonaisvaltaiseen vihreään siirtymään, kestävään kädenjälkeen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Opetushallitus myönsi vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen kehittämiseen avustusta kymmenelle hankkeelle, jotka rakentavat yhdessä valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan. VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke on 60 oppilaitoksen verkostohanke, jossa Keuda on mukana. Kestävyystiekartta rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta.

Tiekartan sisältö muodostetaan työpakettien tulosten ja verkostoyhteistyön pohjalta. Keuda osallistuu työpakettiin 3, joka liittyy johtamiskäytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittämiseen kestävän tulevaisuuden mukaisesti. Laaja toimijaverkosto sidosryhmineen sekä yhteiskehittäminen mahdollistavat parhaiden käytäntöjen aidon jakamisen ja kestävyysratkaisujen innovoinnin. Kestävyystiekartta yhtenäistää ammatillisen koulutuksen kestävyysratkaisuja sekä luo pohjaa jatkokehittämiselle. Tuloksena syntyy myös ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen verkosto, jonka toiminta jatkuu Opetushallituksen koordinoimana hankkeen jälkeen.

Tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset

1. Johtamiskäytäntöjen kehittäminen muutosjohtamista tukevaksi niin, että ennakointi ja yhteiskehittäminen kumppaneiden ja henkilöstön kanssa on säännöllistä ja ketterää.

Tähän tavoitteeseen pyrimme oppilaitoksen ennakointipäällikön, kestävän kehityksen koordinaattorin ja johtoryhmän välisellä yhteistyöllä. Yhteistyö tarkoittaa tilaisuuksia tai tulevaisuustyöpajoja, joihin sisältyy vaikutusten arviointia ja tulevan visiointia teemoina sekä muutosjohtamisen osaamisen kehittämistä.

2. Toimintakulttuurin kehittäminen kestävän kehityksen mukaisesti.

Tähän sisältyy kolme toimenpidettä: kestävän kehityksen kumppanuusverkoston kartoittaminen, ympäristövastuun jalkauttaminen ja henkisen hyvinvoinnin kasvattamiseen oppilaitoksessa.

Kumppanuusverkostojen kartoittaminen ja kasvattaminen kestävän kehityksen ympärillä ovat olennaisia osatuloksia, joiden myötä voimme toimia yhteiskunnallisesti vaikuttavana ja uudistavana oppilaitoksena. Yhteiskehittäminen ja tiedottaminen vahvistuvat merkittävästi verkostomaisen työskentelyn avulla.

Ympäristövastuutyön jalkauttamiseen pyrimme koko toimintaympäristössämme niin, että henkilöstöllä ja opiskelijoilla on työnsä tukena mahdollisuudet toimia ympäristövastuullisesti oppilaitosympäristöissä. Verkostohankkeen myötä toivomme saavamme vertaistukea johdonmukaiseen ympäristövastuun kasvattamiseen ja systematisoimiseen kaikissa toimipisteissämme.

Oppilaitosyhteisön henkisen hyvinvoinnin kasvattamiseen toivomme saavamme vertaiskehittämisen myötä ratkaisuja ja kokeiluja, jotka lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta oppilaitoksessa ja vahvistavat henkilöstön hyvinvointia.

3. Verkostohankkeen tuella ja aikana tavoittelemme myös OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia koko Keudalle vuonna 2022. Tavoitteiden toteutumista mittaamme kyselyillä ja osallistumisen seurannalla sekä kattavasti Okka-säätiön indikaattoriarvioinneilla kolmen vuoden välein.

Lisätietoja

Kauppi Jenna

Kestävän Kehityksen Koordinaattori

+358 504 444 789

Järvenpää, SIbeliuksenväylä 55

Transit – Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään

Tunnus Euroopas sosiaalirahastoTunnus Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

 

 

 

 

 

 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) yhteishanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä ja työllistymistä sekä edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään. Hanketta koordinoivan Keudan ohella muita osatoteuttajia ovat Rise, Hyria, Live ja Spesia.

Transit – hankkeen tavoite

Transit – hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla tuetaan ja sujuvoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden opiskelua rangaistuksen aikana sekä opintojen jatkumista ja työllistymistä siviiliin siirtymisen jälkeen. Hankkeessa tunnistetaan erityisesti toisen asteen koulutussiirtymien kriittiset pisteet ja työstetään niitä viiden päätavoitteen kautta, jotka ovat:

 • Rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymien sujuvoittaminen ja työllistymisen edistäminen yritysyhteistyöllä
 • Risen henkilöstön ja vankien digitaitojen kohentaminen
 • Osaamo-toimintamallin luominen asiakasohjauksen työkaluksi
 • Risen henkilöstön, vankilaopettajien ja muiden sidosryhmien pedagoginen valmentaminen
 • Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden opiskelu- ja työelämäsiirtymien kehittäminen

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankilaopetusta järjestävien ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö. Välillisiä kohderyhmiä ovat vangit, yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaat ja KELA:n, TYP:n, TE-toimiston sekä työelämäkumppaneiden henkilöstöt.

Hankkeen aikana luodaan työnantajaverkosto, joka tekee yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa tukien rikosseuraamusasiakkaiden työllistymistä opiskelu- ja vapautumisvaiheessa.

Hankkeen kehittämistyön tuotokset pilotoidaan Etelä-Suomen rikosseuraamusalueella, minkä jälkeen niitä levitetään valtakunnallisesti.

Lisätietoja

Laine Tuija

Opettaja

+358 504 150 859

Tuusula, Kirkkotie 31

Reformilähettiläät

Tavoitteet

Tukea ammatillisen koulutuksen reformin jalkautumista oppilaitosten käytännön toimintaan reformilähettilästoiminnan avulla

 

Toimenpiteet

1. Valitaan ja koulutetaan reformilähettiläät

2. Avataan somekanavat, kartoitetaan tapahtumat ja verkostot

3. Reformilähettiläät toimivat ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön vertaistukena ja sparraajana, tiedottavat, neuvovat ja ohjaavat reformin käytännön toimeenpanoon liittyen sekä osallistuvat tapahtumiin ja toimivat somekanavissa

 

Odotetut tulokset

Reformitietous on vahvistunut

 

Lue lisää Reformilähettiläät-hankkeesta

Jymy

Tavoitteet

1. Valmentavan lähiesimiestukeminen

2. Kehitetään toimintaprosesseja tukemaan reformin mukaista toimintaa

 

Toimenpiteet

1. Varmistetaan tiimivastaavien ja tiimiesimiesten osaaminen järjestämällä koulutuksia sekä vertaisryhmämentorointia

2. Päivitetään yksi prosessi LEAN-näkökulmasta asiantuntijan johdolla työpajassa

3. Monistetaan työpaja tulosalueille ja käydään läpi prosessit

4. Järjestetään LEAN-valmennusohjelma

 

Odotetut tulokset

1. Tiimivastaavat ja tiimiesimiehet toimivat Keudan hyvän esimiestyön kriteereiden mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden toteutumiseksi

2. Uudistuneet toimintatavat sekä tehokas ja tuloksellinen johtaminen ja toiminta

Prikka

Tavoite

1. Opintotarjonnan rakentaminen niin, että se mahdollistaa opiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnittelun ja käytännön toteuttamisen

2. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun ja HOKSin laadinnan prosessien toimivuuden varmistaminen

3. Opetus- ja ohjaushenkilöstö osaavat tukea opiskelijaa opintojen henkilökohtaistamisessa ja uraohjauksessa

 

Toimenpiteet

1. Laaditaan opintotarjonnan osaamisperusteiset kuvaukset tutkinnon osittain toteutussuunnitelmiin ja suorituspolkujen esimerkit erilaisiin vaihtoehtoisiin yksilöllisiin polkuihin

2. Rakennetaan opintotarjonta StudentaPlus-järjestelmään niin, että henkilökohtaistamisessa opettajat ja opiskelija saavat rakennettua koko koulutuksen osalta tutkinnon osittain opiskelijan oppimispolun

3. Kehitetään erilaisia vaihtoehtoisia suorituspolkuja koko tutkintoja suorittaville sekä tutkinnon osia suorittaville opiskelijoille

4. Mallinnetaan ohjauksen ja tuen prosessit yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen tukemiseksi

5. Laaditaan ohjauksen ja tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännöllinen ohjeistus

6. Järjestetään opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia opintojen henkilökohtaistamisesta ja uraohjauksesta

 

Odotetut tulokset

1. Osaamisperusteisesti rakennettua opintotarjontaa hyödynnetään yksilöllisten opintopolkujen suunnittelussa ja käytännön toteuttamisessa

2. Henkilökohtaistamisprosessi on selkeä ja toimiva. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on käytössään ohjausprosessin tueksi käytännölliset ohjeet. Opintohallintojärjestelmä vastaa henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun tarpeisiin.

3. Opetus- ja ohjaushenkilöstö hallitsee henkilökohtaistamisen prosessin, osaa suunnitella tarpeelliset ohjaus- ja tukitoimet, hyödyntää opintotarjontaa osaamisen hankkimisen suunnittelussa

Työkykypassi

Tavoitteet

1. Päivittää Ammattiosaajan työkykypassi uudistuvaa ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä sekä tutkintojärjestelmää vastaavaksi

2. Kehittää työkykypassia työ- ja toimintakyvyn opetuksen ja ohjauksen välineenä, jonka avulla voidaan huomioida lisääntyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen, opiskelijoiden kasvava erityisen tuen tarve ja monikulttuurisuuden haasteet

 

Toimenpiteet

1. Työpaikkaohjaajien koulutuskäytäntöjen ja -materiaalien kartoitus

2. Pilottityöpaikoista sopiminen ja opettajaosallistujien kartoitus

3. Opettaja ja työpaikkaohjaajien tapaamiset sekä työpaikkaohjauksen mobiilisovelluksen pilotointi

4. Työelämäluotsauksen koulutukset työpaikoilla

5. Pilotoinnin laajentaminen ja mallin kehittäminen

 

Odotetut tulokset

1. Nuorten opiskelijoiden tukimalli (työelämäluotsaus), jota opettajat ja työpaikan edustajat voivat hyödyntää nuoren ohjaamisessa työelämään

2. Työkykypassin uudistettu versio 3.0 mobiilisovelluksena tukemaan työkyvyn ylläpitoa sekä yhteisten tutkinnon osien osaamisen hankkimista

Parasta digitukea

Tavoitteet

Luoda ja määrittää kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset (mm. tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset)

 

Toimenpiteet

1. Luodaan yhteentoimivuusmallit huomioiden kansalliset palvelut ja kokonaisarkkitehtuurityö

2. Kartoitetaan Parasta Palvelua -hankkeessa ja OPH:n kokonaisarkkitehtuurityössä syntyneet toimintamallit

3. Otetaan tulokset käyttöön paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti www-sivujen, webinaarien, seminaarien, tapahtumie ja Parasta palvelua, Parasta osaamista ja Parasta digiohjausta -hankkeiden kanssa

 

Odotetut tulokset

1. Kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset

2. Yhtenäinen käsitys yhteentoimivuuden kuvausten määrittelystä

3. Varmistettu kansallisten yhteentoimivuuden kuvausten yhteensopivuus kokonaisarkkitehtuurityön ja eri koulutuksen järjestäjien käytössä olevien tietojärjestelmien kanssa