Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittaminen parantaa mahdollisuuksiasi pyrkiä vastuullisempiin tehtäviin liiketoiminnassa. Tutkinto sopii esimerkiksi jatkotutkinnoksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille. Tutkinnon suorittamiseen riittää kolme oikein valittua tutkinnon osaa eli yleissivistäviä tai muita yleisluontoisia opintoja ei tarvita. Voit suuntautua työtehtäviesi antamissa rajoissa ja kiinnostuksesi mukaan johonkin kolmesta osaamisalasta: liiketoiminnan palvelut, myynti ja markkinointiviestintä, taloushallinto.

Kysy lisää tiimivastaava Kari Tiitolalta puh. 050 415 1460, kari.tiitola@keuda.fi

HAE koulutukseen jatkuvassa haussa: Liiketoiminnan ammattitutkinto

     

Tässä esimerkkejä koulutuksen painotuksista

Näkemyksellinen myyjä ja asiakkuuksien hoitaja

Haluatko kehittyä tuloksekkaaksi ja näkemykselliseksi liiketoimintaa edistäväksi myyjäksi? Tai kehittyä asiakaspalvelijasta aktiiviseksi asiakkuuksien hoitajaksi ja myynnin edistäjäksi?

Käytännönläheinen myynnin ja asiakkuuksien hoidon koulutus, joka tähtää liiketoiminnan ammattitutkinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan, suorittamiseen. Painopiste on btob-myynnissä ja asiakkuuksien hoidossa mutta koulutus sopii myös vaativaa kuluttajamyyntiä tekeville.

Kysy lisää irmeli.nuotiomaa@keuda.fi, puh. 040 174 5437

Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen osaaja

Haluatko kehittyä kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen ammattilaiseksi? Tai kehittyä kirjanpitäjästä asiakkaiden monipuoliseksi neuvonantajaksi ja sparraajaksi?

Käytännönläheinen kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen koulutus, joka tähtää liiketoiminnan ammattitutkinnon, taloushallinnon osaamisalan, suorittamiseen. Painopiste on kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen käytännön hoidossa, digitalisaation tuomissa muutoksissa, lisäarvon tuottamisessa asiakkaille ja proaktiivisessa toiminnassa asiakkaan sisäisenä neuvonantajana.

Kysy lisää sirkka.makela@keuda.fi, puh. 040 174 5617

Tilinpäätöksen ja verotuksen osaaja

Haluatko kehittää tilinpäätös- ja vero-osaamistasi?

Painopisteenä on pienten ja keskisuurten yritysten tilinpäätösten laatiminen voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä noudattaen sekä eri yhtiömuotojen verotettavan tulon laskeminen. Lisäksi paneudutaan käytännönläheiseen tapaan tulkita tilinpäätöstä ja siitä laskettuja tunnuslukuja eri sidosryhmille.

Kysy lisää sirkka.makela@keuda.fi, puh. 040 174 5617

Ratkaisumyynti (tutkinnon osa)

Oletko jo jonkin aikaa toiminut myyjänä mutta haluat syventää osaamistasi ja trimmata ratkaisumyynnin taitojasi? Voit osallistua vain ”Ratkaisumyynti” koulutukseen ja suorittaa kyseisen tutkinnon osan. 

Työelämäpalvelut

040 174 5627
tyoelamapalvelut@keuda.fi