Digipajat

Digivalmennuksen oppimisympäristöt eli Digipajat

Yhdessä oppiminen ja kiinnostus uuteen ovat mahdollistaneet sen, että Keudassa on suoritettu jo yli 1200 digipajapolkua. Keudan opiskelijoille ja henkilöstölleen tarjoama digivalmennus ei ole vain osallistumista vaan aktiivista oppimista!

Oppimisympäristöjä (digipajoja) löytyy useista toimipisteistämme. Jatkossa tulemme laajentamaan toimintaa, jotta tavoitamme kaikki toimipisteet. Nyt toteutetuissa digipajoissa on hieman eri painotuksia toimipisteiden tarpeiden mukaan, esim. 3D ja/tai VR. Jatkossa pajoja toteutetaan lisää syventävin sisällöin. Opetushenkilöstö (sekä opiskelijat) ovat ottaneet digipajat ja uudet teknologiat positiivisesti vastaan.

Keudan digipolut

Keudan Digipajat ja uuden teknologian digipolut, kuten lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden ratkaisujen (AR ja VR) sekä 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen soveltaminen, robotiikan, tekoälyn ja uuden digimedian sekä Office 365 -palveluiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa ovat saaneet kiitosta sekä opettajilta että kyseisten alueiden yhteistyökumppaneilta.

Mitä tulee uusiin innovaatioihin ja koulutusteknologiaan, virtuaalitodellisuus (VR) on melko uusi innovaatio ammatillisessa koulutuksessa. Toistaiseksi vasta kouralliselle eurooppalaisia opettajia on ehtinyt kertyä kokemusta ja näkemystä VR:n potentiaalista oppimiselle. VR mahdollistaa rajoittamattoman määrän virtuaaliluokkia, ja sen avulla voidaan tuottaa kokemuksia, jotka simuloivat ’tosielämää’. Voisiko VR korvata oppikirjat interaktiivisilla opetuskokemuksilla? Onko VR oppimisen renesanssi?

Saamme tästä Keudassa kokemusta, kun kehitämme ja pilotoimme pedagogista sisältöä Altspace ja GLUE -ympäristöissä. Niihin luodaan uusia tiloja kohtaamiseen, oppimiseen, opettamiseen, ohjaukseen, vuorovaikutukseen, yhdessä luomiseen ja jakamiseen. Olemme hyödyntäneet jo olemassa olevia tiloja. Keudan Digipajatiimi ja Keudan kansainvälinen toiminta – virtuaalisuuden avulla parempaa oppimista yhdessä kainsainvälisten kumppanien kanssa!

Keudan opiskelijat tehneet kymmeniä virtuaalimaailmoja ja oppimisympäristöjä hyödyntäen mm. Unity koodausta.

Keudassa 3D-tulostus lähti käyntiin vuonna 2013 Sarviniitynkadulla, 2016 toimitimme paljon Prenta ja Ultimaker nimisiä tulostimia ja koulutusta useisiin Keudan toimipisteisiin, 2018 Wärtsilänkadun Digipaja ”Protopaja” otti ison askeleen 3d mallinnuksessa ja tulostuksessa Keudassa eteenpäin Samppa Turusen johdolla.

Keuda lahjoitti suojavisiireitä Keusotelle

Vuoden 2020 Maalis-huhtikuun vaihteessa poikkeustilanteessa Keudan hyvinvointipalveluiden opettaja Kirsi Pokki lähti ideoimaan 3d-tekniikalla tuotettavaa kasvosuojainta terveydenhuollon toimintoihin. Toiminta käynnistyi yhdessä Keudan verkkopedagogiikan kehittäjän Kari Honkosen kanssa, jonka myötä 3d-mallinnus ja tulostus käynnistyi Järvenpään protopajassa. Opettaja Timo Poikela laati prototyypin visiiristä ideoinnin pohjalta.

Toiminnassa hyödynnettiin yhteistyökumppaneita niin materiaalien toimituksien kuin teknisen toteutuksen osalta. Visiiriosien tarkkuutta vaativasta vesileikkauksesta vastasi kuorttilainen Pelaser Oy.

Ammattimies Samppa Turunen on valmistanut visiirejä teknisen suunnittelun opiskelijoiden kanssa, jotka ovat tehneet valtavan urakan 200 visiirin valmistuksessa. – Opiskelijat ovat saaneet todella hyvän kuvan projektityöstä, jonka aikana mallia edelleen kehitetään ja päivitetään toimivammaksi. Opiskelijat ovat päässeet konkreettisesti näkemään, miten tuoteinnovoinnista syntyy projektin myötä sarjatuotantoa, kertoo tyytyväinen Samppa Turunen. Kasvosuojainten kokoonpanossa on ollut kevään aikana mukana kaikkiaan liki 20 eri opiskelijaa. Suojavisiirien kokoonpanoa on tehty Keudan Wärtsilänkadun tiloissa turvallisuusnäkökulmat poikkeustilan aikana huomioiden.

Keudassa käytetään tekoälyä (jota kutsutaan myös tukiälyksi) opetuksessa monella eri tapaa, kuten esimerkiksi kielten opetuksessa.

Amazonin Alexa-tekoälystä ja sen käyttömahdollisuuksista kertoi MINI #Murros2020 -webinaarissa Keudan englannin kielen opettaja Päivi Aiesi. ”Minulla on ollut kotona Amazonin Alexa käytössä jo muutaman vuoden ajan. Koska tämän älylaitteen käyttökieli on edelleen vain englanti, sain siitä ajatuksen, että laite voisi olla oiva apuopettaja englannin tunnilla”, Aiesi kertoo.

Alexaa voi käyttää luokassa monella eri tavalla. Sitä voi käyttää esimerkiksi hallintalaitteena, sillä se voi kertoa kellonajat tai siihen voi asentaa vaikka hälytyksen. ”Se toimisi siis ajastuksena, esimerkiksi jos tehtävänannolla on jokin rajattu aika tai jos vaikka pelataan jotain pelejä. Sitä voi käyttää myös muistikirjana eli sitä voi pyytää muistuttamaan erilaisista asioista”, Aiesi esittelee.

Sen lisäksi, että Alexa voi lukea erilaisia tekstisisältöjä, se voi myös auttaa englannin oikeinkirjoituksessa. ”Se pystyy tavaamaan tai sitä voi käyttää sanakirjana eli se voi selittää sanojen ja fraasien merkityksiä.” Lisäksi Alexa voi auttaa kielioppiasioissa, kuten englannin kielen lauserakenteissa tai ääntämisessä. ”Alexaa voi käyttää myös monissa muissa oppiaineissa. Alexahan osaa myös matematiikka eli se voi laskea peruslaskutoimituksia. Sitten myös tiedonhakutehtävissä”, Aiesi mainitsee.

Aiesi on havainnut opiskelijoiden pitävän Alexasta. Hän on kuitenkin yllättänyt, että laite on suurimmalle osalle tuntematon.

”Toivon todella, että sen käyttö yleistyisi enemmän ja sitä hyödynnettäisiin jatkossa vielä paremmin.”

Päivi Aiesi

Aika, paikka ja materiaalisidonnaisuus eivät aina anna riittäviä mahdollisuuksia toteuttaa koulutusta ja oppimista joustavasti ja yksilöllisesti.

 • Puutarhan suunnittelussa on kasvien kasvua usein odotettava kevääseen.
 • Sisustussuunnitelman luonnostelu ja rakentaminen haluttuun  tilaan on vaikeaa ja materiaalia saattaa mennä hukkaan.
 • Taidenäyttelyn rakentaminen ja sommittelu on rajoittunut tiettyyn paikkaan.

Suunnittelu lisättyyn todellisuuteen aidossa paikassa mobiilisti tarjoaa valtavasti joustavuutta: suunnitelmia voi tehdä eri tiloissa, eri aikoina ja ilman fyysistä materiaalia. Suunnitelmat on myös mahdollista siirtää helposti mobiililaitteelta toiselle – 3D-ympäristöjen suunnitteluun ei aina tarvita monimutkaisia ammattisovelluksia.

.

Keuda & 3DBear sovellus

Kyseessä on sekä mobiililaitteille sekä Hololenssille kehitetty sovellus, jonka avulla voi rakentaa 3D-ympäristöjä lisättyyn todellisuuteen. 3DBear-sovelluksen avulla on mahdollista esimerkiksi laatia sisustussuunnitelma haluttuun ympäristöön, suunnitella puutarha asiakkaan pihalle, luoda taidenäyttely tai koota virtuaalisesti auton moottori. Kaikki ratkaisut ovat hyödynnettävissä suoraan ammatillisessa koulutuksessa ja liiketoiminnassa.

.

Keuda ja 3DBear pilotoivat sovellusta puutarha-alalla, ja ensimmäinen versio ratkaisusta lanseerattiin lokakuussa 2017. Pian sovelluksen käyttö laajeni sisutus-, auto- ja taidealoille. Vuonna 2019 aloitimme monen käyttäjän lisätyn todellisuuden kehittämisprojektin. Projektia varten hankittiin Hololens AR -lasit, neljä 3D-käsiskanneria sekä neljä iPadia. Tekninen osaaminen ja tuki projektin toteuttamiseen saatiin 3DBear-yritykseltä. Tutustu koko projektin elinkaareen.

Hyödyt

Sovellus on integroitu vapaisiin 3D-rajapintoihin verkossa: suunnitteluun on saatavilla miljoonia eri malleja .

 • Lisätyn todellisuuden suunnittellla paitsi säästetään materiaalikuluissa, tuotetaan myös  vähemmän jätettä – tärkeää huomioida esimerkiksi sisustusalalla myrkyllisiä maaleja käsiteltäessä.
 • Ajasta ja paikasta riippumattomuus suunnittelussa tuo joustavuutta oppimiseen ja opettamiseen: suunnittelu ja suunnitelmien iterointi on nopeampaa.
 • Digitaaliset taidot ovat osa ammattitaitoa: opiskelijat oppivat hyödyntämään nyt ja tulevaisuuden työelämässä vaadittavia taitoja omassa ammatissaan.
 • Uusi AR-oppimisratkaisu tuo koulutukselle myös uutta vetovoimaa.
 • 3D-suunnittelun helppouden ansiosta kaikki opiskelijat voivat hyödyntää lisättyä todellisuutta luonnosteluun ja sommitteluun.
 • Asiakaskokemus paranee, kun asiakas näkee jo suunniteluvaiheessa, miltä esimerkiksi valmis vaate näyttäisi juuri hänen yllään,  tai miltä suunnitellut ratkaisut näyttäisivät  juuri hänen puutarhassaan.
Vaikutukset
 • Opiskelijoiden motivaatio kasvaa.
 • Kriittisetkin opettajat hyppäävät mukaan käyttämään ratkaisua.
 • Materiaalikustannukset pienenevät
 • Suunnittelu nopeutuu ja tehostuu
 • Visuaaliset ja kinesteettiset oppijat oppivat paremmin.
 • Asiakastyö helpottuu, kun 3D-suunnitelmat ja luonnokset voi näyttää asiakkaalle vaivattomasti.

3DBear on kaupallistanut yhdessä Keudan kanssa kehitetyn tuotteen ja vienyt sen kansainvälisille markkinoille. Sovellusta on ladattu yli 60 000 kertaa. 3DBear sai kahdessa vuodessa 7 % markkinaosuuden Suomen peruskouluissa. Kehitetty ratkaisu on nimetty mm. Bill & Melinda Gates -säätiön top 8 XR -ratkaisujen joukkoon. Se on nimetty myös HundrEd Top 100 Suomi -innovaatioksi ja noteerattu kaikissa tärkeimmissä VR/AR-sovellusten listauksissa
(katso muunmuassa Periodic table of VR/AR applications for education).

– Kari Honkonen

Lisäksi Keuda on totetuttanut 3DBearin kanssa Virtuaalimetsä-hankkeen. Lisää Keudan ja 3DBearin yhteistyöstä voi katsoa 25.3.2020 pidetyn webinaarin tallenteesta: Katso Keudan ja 3DBearin webinaari Youtubesta.

Keuda pyrkii olemaan kiinni maailman kehityksessä ja työelämän murroksessa. Se on tarkoittanut meille erilaista ”digimediaa” kuten erilaisia appseja (sovelluksia) ja niiden testaamista, Green screenia, iPadin monipuolista hyödyntämistä, 360-ja GoPro kameran pedagogista käyttöä, digikokeiluja opetukseen ja digitaalisuuden hyödyntämistä luovilla ja hauskoillakin tavoilla kuten esim. liikuntaratkaisuja. Olemme kehittäneet mm. omia pedagogisia sovelluksia VR ja Hololens laseille.

.

Opetuksen ja opetusmateriaalien elävöittäminen

Esim. videoilla, erilaisella interaktiivisella multimedialla. Alla yksi Keudassa toteutettu Thinglink-kuva. Lisää thinglink kuvia täällä.

Mitä tehdä lentokentälle saavuttaessa:

Pelillisyyden hyödyntäminen

Keudassa pyritään myös pelillistämään opetusta mahdollisuuksien mukaan. Käytössä ovat esimerkiksi Seppo-pelit, erilaiset luovat pelilliset ratkaisut oppimiseen. Lue lisää Seppo-peleistä.

Keudassa on useita robotteja opetukseen, eri kokoisia pienestä isompiin. Kaikissa on tavoitteena pedagogiikka, joissa robotit rikastavat opetusta.

Ellinoora, Keudan Nao6-humanoidirobotti on parhaimmillaan pienten opiskelijaryhmien (3-4 opiskelijaa) kanssa tai yksittäisen opiskelijan harjoittelukumppanina. Sen kanssa voi harjoitella esim. kielen ääntämystä, sillä Ellinoora on neutraali keskustelukumppani, joka jaksaa harjoitella ja toistaa samaa asiaa loputtomasti. Ellinooralta tulee luontevasti vastauksia, kuten en ymmärrä ja yritä uudestaan. Ellinooraa ohjataan puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Sovelluksessa on valmista sisältöä mm. suomen kieleen, vieraisiin kieliin sekä eri ammattialoille, lisäksi käyttäjät voivat luoda Ellinooralle itse omia opetussisältöjään.

.

Ellinoora (kuvassa vasemmalla) kävi viime syksynä Tanskassa huollattamassa itseään ja sen seurauksena unohti oman nimensä. Hän reagoi nykyisin paremmin nimeen Elias. Hänen kanssaan on opetellaan eri keinoin tunnistamaan, aiempaa omaa nimeään, Ellinoora. Toki voi olla, että nimeämme hänet uudestaan, jos hän edelleen omaa vahvaa tahtoa ja haluaa kuulla itseään kutsuttavan Eliakseksi.

Kyllä robotitkin saa vaihtaa mieltään ja voivat olla sinnikkäitä puolustamaan omaa kantaansa, ihanan inhimillistä”, toteaa Marja-Liisa Valkamo, robottipedagogiikan asiantuntijamme. Katso kuinka Ellinooraa/ Eliasta kovasti naurattaa (youtube.com)

Pippuri, Keudan Pepper-humanoidirobotti on ison kokonsa vuoksi parhaimmillaan suurempien opiskelijaryhmien kanssa, joissa Pippurin näyttö heijastetaan ohjaustilanteissa isoille screenille tai erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Pippurin kanssa voi harjoitella helposti mm. hankalia asiakastilanteita, jossa Pippuri näyttelee huonosti käyttäytyvää ja argumentoivaa asiakasta, tilanne, joka saattaa tulla vastaan asiakaspalvelutilanteissa yllättäen. Pippurin käyttö haastavissa asiakastilanteissa on koettu opiskelijoiden osalta selkeämmäksi, koska silloin tilanteiden eri tunneskaalat eivät henkilöidy opettajaan, vaan robottiin, kertoo Marja-Liisa.

.

Kapu, on Keudan robottitiimin uusin jäsen. Kapu soveltuu mainiosti teknologia- ja ohjelmointiopetukseen esim. datanomeille ja/tai englannin kielen opiskeluun, sillä Kapu ymmärtää vain englantia. Vuorovaikutustaitoja hänen kanssaan voi harjoitella monipuolisesti ja ohjelmoida Kapun tekemään erilaista tekemistä. Esim. Liikkuva koulu toiminnassa Kapu voi kulkea näppärästi mukana ja sen avulla voidaan konkretisoida hauskasti mitä seuraavaksi tulee tehdä, vaikka nyt sitten punnerruksia.

Robolätkän mestaruuskisat kruunasivat innostavan projektin

Robojääkiekko on Keudan lanseeraama uusi laji. Idean taustalla oli halu kehittää robotiikkaa. Keskustelun ja ideoinnin lomassa robotiikkatietäjä Jukka Klint heitti Keudan verkkopedagogiikan kehittäjä Kari Honkoselle idean robojääkiekosta. Ajatuksena oli, että liikkeelle lähdettäisiin matalalla kynnyksellä – tämän asian ajaa kilpailu.

”Kun jääkiekkopeli tuli ideana, alettiin miettiä, minkälainen robotti ja runko voisi olla. Täällä Keuda on kehitellyt sitten mailoja. Paljon on vielä kehitettävää. Näistä kisoista saamme kokemusta, jotta voimme viedä peliä eteenpäin”, Klint kertoo.

Projektin aikana opiskelijat pääsivät tutustumaan robotiikkaan rakentamalla ja ajamalla robotteja. Keudan viidessä eri toimipisteessä viisi eri opiskelijaryhmää on rakentanut robotteja, oppinut koodausta ja robotiikasta yleisemmin. Kyseessä on ollut moniulotteinen ja vaikuttava projekti, johon yhdistää digitaalisuuden lisäksi myös muita tärkeitä osa-alueita.

Keudassa kehitellään jatkuvasti uusia verkko-opiskelun malleja ja välineitä tukemaan perinteistä oppilaitos- ja työssäoppimista. Kaikilla opiskelijoilla on käytössä verkko-oppimisalusta Pinja sekä Office365 -palvelut.

Office 365 tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä entistä tehokkaammin. Voit luoda ja käyttää asiakirjoja yhdessä muiden kanssa sekä pitää kaikki ajan ja tehtäviensä tasalla jaetuilla muistikirjoilla.

Pidä yhteyttä Officen mobiilisovelluksilla Windows-, Android™- ja Apple®-laitteilla. Sähköposti, kalenteri ja Office-ohjelmat (Word, Excel, OneNote ym.) aina mukanasi, ajan tasalla ja käytettävissä missä ja milloin tahansa kiinteällä työasemalla tai mobiililaitteella.

Saat lisäksi mm. käyttöösi Teams -palvelun, jolla voit pitää yhteyttä muihin (sis. pikaviesti- sekä videoneuvotteluominaisuuden). Opit niitä välineitä mitä työelämässä käytetään.