Vastuullinen ja kestävä Keuda

Vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyy Keudan uudessa strategiassa usealla tasolla. Tällä pyrimme vastaamaan niihin haasteisin, joita muuttuva toimintaympäristömme aiheuttaa. Pyrimme myös ottamaan vastuuta globaaleista haasteista ja toimimaan aktiivisina ilmasto- ja ympäristötyössä. Olemme vastuullisia toimissamme niin opiskelijaa, ympäröivää yhteiskuntaa kuin ympäristöä kohtaan. Tavoitteenamme on kouluttaa opiskelijoitamme ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi.

Kiertotalous on uusi kestävä markkinatalouden malli, jonka periaatteina ovat materiaalien ja raaka-aineiden tehokkaat kierrot ja näistä uuden liiketoiminnan kehittäminen. Kiertotalous asettaa velvoitteita myös koulutukselle kouluttaa kiertotalouden osaajia työelämään. Keudassa kiertotalouden periaatteet on omaksuttu arkeen muun muassa ruokapalveluissa, yhteisissä palveluissa ja luonnonvarapuolella. Keudan vastuullisesti ja osittain luomusti tuotetut raaka-aineet kiertävät omiin opetuskeittiöihin ja ravintoloihin. Puutarhajätteet kompostoidaan takaisin maaperän ravinnoksi. Luomutuotanto tukee myös ravintoloidemme terveellistä ruokavaliota. Keudan ravintolat ovat luomuportaalla neljä. Ravintoloiden vastuullisuustyötä ohjaa oma ympäristöohjelma.

Keudan vastuullisuusraportti 2022

Raportti edustaa Keudan sitoutumista vastuullisiin ja kestäviin toimenpiteisiin ja jatkuvaan kehittymiseen. Raportti on muodostettu GRI-raportointimallia ja muita hyväksi havaittuja vastuullisuusraportoinnin malleja hyödyntäen. Alla infograafi ja koko raportti luettavissa.

Sertifioinnit työn tukena

EkoKompassi-ympäristöjärjestelmä tukee vähähiilisen kiertotalouden työtä Keudassa. Olemme tehneet ympäristövaikutusten arvioinnin ja nostaneet kehittämiskohdat vaikutuksien vähentämiseksi. Laskimme hiilijalanjälkemme, jotta voimme vähentää päästöjä. Uudistimme jätehuoltoamme, jotta voimme lajitella jätteemme ja vahvistaa raaka-aineiden kiertoja uudelleen käyttöön. Olemme lisänneet ruokalistoillemme luomua ja kasvisruokaa sekä edistäneet ekologisempia hankintoja. Ravintoloillamme on oma ympäristöohjelma, joka löytyy linkin takaa täältä. Viestimme läpinäkyvästi ja aktiivisesti kaikesta kestävästä toiminnastamme.

Okka-säätiön hallinnoima Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi kohdistuu opetukseen, toimintakulttuuriin ja johtamiseen. Keudassa työtä on tehty jo vuodesta 2010, jolloin oppilaitoksen palvelualojen toimipisteelle myönnettiin sertifikaatti ensimmäisenä Suomessa. Kattava OKKA-sertifiointi tehtiin ensimmäistä kertaa koko oppilaitoksessa kesällä 2022, ja sertifikaatti myönnettiin Keudalle. Ahkera kestävän kehityksen työmme sai palkinnon. Tästä on hyvä jatkaa vastuullista matkaa.

Tavoitteita vastuulliselle ja kestävälle Keudalle vuosille 2021-2024:

  • Kestävyystaitojen oppiminen
  • Kumppanuuksien vahvistaminen
  • Ympäristövastuullinen toiminta
  • Hyvinvoiva yhteisö
  • Muutosjohtaminen kohti kestävää tulevaisuutta

Keudan kestävän kehityksen etenemistä voi seurata Keudavilkusta: KeudaVilkku — ThingLink

Yhteys

Kauppi Jenna

Kestävän kehityksen koordinaattori

+358504444789

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55