Vastuullinen ja kestävä Keuda

Vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyy Keudan uudessa strategiassa usealla tasolla. Tällä pyrimme vastaamaan niihin haasteisin, joita muuttuva toimintaympäristömme aiheuttaa. Pyrimme myös ottamaan vastuuta globaaleista haasteista ja toimimaan aktiivisina ilmasto- ja ympäristötyössä. Olemme vastuullisia toimissamme niin opiskelijaa, ympäröivää yhteiskuntaa kuin ympäristöä kohtaan. Tavoitteenamme on kouluttaa opiskelijoitamme ympäristövastuullisiksi ammattilaisiksi.

Kiertotaloudesta on povattu uutta markkinatalouden mallia, jonka periaatteina ovat materiaalien ja raaka-aineiden tehokkaat kierrot ja näistä uuden liiketoiminnan kehittäminen, tämä asettaa velvoitteita myös koulutukselle kouluttaa kiertotalouden osaajia työelämään. Keudassa kiertotalouden periaatteet on omaksuttu arkeen muun muassa ruokapalveluissa, yhteisissä palveluissa ja luonnonvarapuolella. Keudan Saaren kartanon oma luomutuotanto tukee oppilaitoksen omavaraisuutta ja opiskelijoiden osaamista maaperää ja ilmastoa kunnioittavasta luonnonvara-alasta. Luomutuotanto tukee myös ravintoloidemme terveellistä ruokavaliota. Keudan ravintolat ovat luomuportaalla neljä.

EkoKompassi-ympäristöjärjestelmä tukee vähähiilisen kiertotalouden työtämme ja olemme uudistaneet jätehuoltoamme kiertotalouden mukaisesti, lisänneet ruokalistoillemme luomua ja kasvisruokaa, edistäneet kestävämpiä hankintoja ja kestävän kehityksen viestintää.

Okka-säätiön hallinnoima Ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi kohdistuu opetukseen, toimintakulttuuriin ja johtamiseen. Keudassa työtä on tehty jo vuodesta 2010, jolloin oppilaitoksen palvelualojen toimipisteelle myönnettiin sertifikaatti ensimmäisenä Suomessa. Kattava OKKA-sertifiointi tehtiin ensimmäistä kertaa koko oppilaitoksessa kesällä 2022, ja sertifikaatti myönnettiin Keudalle. Ahkera kestävän kehityksen työmme sai palkinnon. Tästä on hyvä jatkaa vastuullista matkaa.

Tavoitteita vastuulliselle ja kestävälle Keudalle vuosille 2021-2024:

Kestävyystaitojen oppiminen

Kumppanuuksien vahvistaminen

Ympäristövastuullinen toiminta

Hyvinvoiva yhteisö

Muutosjohtaminen kohti kestävää tulevaisuutta

Keudan kestävän kehityksen etenemistä voi seurata Keudavilkusta: KeudaVilkku — ThingLink

Yhteys

Kauppi Jenna

Kestävän Kehityksen Koordinaattori

+358 504 444 789

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55