Sosiaalinen vastuu ja kestävä yhteistyö

Keudan yhteistyötahot

Apua ukrainalaisille

Keudassa puhutaan yli 60 eri äidinkieltä ja opiskelijoita on Ukrainasta, Venäjältä ja niiden lähialueilta. Keväällä 2022 huolehdimme siitä, ettei kukaan tullut jätetyksi oppilaitosyhteisön ulkopuolelle ja että jokaisella on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työpäivään.

Humanitääristä tukea annettiin monin tavoin. Keuda tiivisti yhteistyötä jäsenkuntiensa kanssa ja tarjosi ruoka-apua Ukrainasta saapuville pakolaisille ravintoloissaan. Lahjoitimme keväällä 2022 Ukrainan sodan käynnistyttyä 16 821 € Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Summa muodostui seuraavasti: euro per opiskelija ja viisi euroa per henkilöstön jäsen. Syksyllä 2022 ohjasimme 5000 € kahviloiden myynnistä Ukrainan sodan uhrien auttamiseen. Keuda lahjoittaa myös ylijäämäkalusteitaan ja -astioitaan paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta ukrainalaisiin koteihin Keski-Uudellamaalla.

Tärkeimpänä ja sittemmin jatkuneena apuna Keuda käynnisti monia Ukrainan pakolaisille suunnattuja koulutuksia.

Stand with Ukraine Act for Ukraine -merkki.

Järvenpään Ilmari-toiminta

Olemme lahjoittaneet Keudan ylijäämäkalusteita, astioita ja kodinkoneita Järvenpään Ilmari-toiminnan kautta ukrainalaisiin koteihin.

Ilmari-toiminnan takana ovat ihan tavalliset järvenpääläiset ihmiset, joilla yhteistä on halu tehdä vapaaehtoistyötä, jonka tulokset näkyvät konkreettisesti omassa elinympäristössä. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti riippumatonta.

Tutustu Ilmaritorin toimintaan (ilmaritori.fi) >

Ilmari-torin logo.

MIELI ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Yhdistys puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö.

Tutustu MIELI ry:n toimintaan (mieli.fi) >

Raide ry

Raide ry on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö. Yhdistyksen pääasiallinen työmuoto on koulujen kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevä päihdetyö, Päihdeparkki. Kohderyhmää ovat 5- 9 -luokkalaiset, ja kouluvierailuja toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä.

Tutustu Raide ry:n toimintaan (raide.info) >