Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)

Erikoisammattitutkinnot

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)

Tutkinnon osa Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Oppisopimuksella osaajaksi!

Vammaisalan erityisohjaajana osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Toimit asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä esimerkiksi kunnissa, oppilaitoksissa, vakuutusyhtiöissä ja yksityisellä sektorilla.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Keudan ja Suomen Diakoniaopiston kanssa oppisopimuskoulutuksena.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Oppisopimus | Päivä-monimuotokoulutus

Koulutus toteutetaan verkossa sisältäen luentoja, ryhmäkeskusteluja sekä omaan työhön/työyhteisöön liittyviä tehtäviä. Luennot järjestetään LIVE-lähetyksinä kerran kuussa klo 12-16 (9.11.2021, 2.12.2021, 13.1.2022 ja 15.2.2022). Lopuksi tehdään tutkinnon osaan liittyvä näyttö omalla työpaikalla.

Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Oppisopimuskoulutus edellyttää opiskelujen ajaksi alan työpaikkaa, jossa osaamista hankitaan.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on maksutonta. Tarvitset koulutuspäiviin oman kannettavan tietokoneen.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon osan valtakunnalliset perusteet

Kysy lisää!

Koivulammi Maarit

Palveluasiantuntija

+358503234962

maarit.koivulammi@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla