Koulutukset / Tekniikan alat /

Caravan-asentaja -koulutuspäivät

Lyhytkoulutus

Caravan-asentaja -koulutuspäivät

Keuda Koulutuspalvelut Oy

Lisää suosikkeihin
Lyhytkoulutus

Caravan-asentaja -koulutuspäivät

Kaipaavatko taitosi päivittämistä?

Caravan-asentaja -koulutuspäivien aiheet liittyvät matkailuajoneuvojen tekniikkaan sekä niiden huolto-, purku- ja asennustöihin. Kurssitarjonnassa on yksi- neljäpäiväisiä koulutuskokonaisuuksia, joihin jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen. Koulutuspäivät on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi matkailuajoneuvojen huolto- ja korjaustöitä tekeville ja niistä kiinnostuneille. Löydät tarkemmat kurssikuvaukset ja ilmoittautumislinkit alta.

Kurssien opetuksesta vastaa Tapani Leinonen.

Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenet saavat koulutuksista 10% alennuksen. Lue lisää jäsenyydestä täältä.

Kurssi pitää sisällään peruskomponenttien teorian ja toiminnan sekä yleismittarin toiminnan ja käytön harjoittelua. Harjoituksien aikana tutustutaan myös oskilloskoopin peruskäyttöön.

Käytännön harjoittelu tapahtuu elektroniikan harjoitussarjojen avulla, joiden kanssa tehdään erilaisia kytkentöjä ja selvitetään käytännön kautta perusmittaamista sekä komponenttien ja virtapiirien toimintaa. Koulutuksessa käsitellään perusteet laajasti niin käytännössä kuin teoriassakin.

Sisältö:

 • Suureet ja muunnokset yksiköt
 • Ohmin laki, Kirchhoffin virta- ja jännitelaki
 • akkujen toiminta BD rinnan ja sarjakytkentä
 • Avoin ja suljettu virtapiiri
 • Vastusten rinnan- ja sarjaan kytkentä sekä sekakytkentä
 • Puoliaalto tasasuuntaus ja kokoaalto tasasuuntaus
 • Kondensaattorin rinnan- ja sarjaan kytkentä
 • Releiden toiminta ja toiminnan ymmärtämisen harjoittelu
 • Elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminta sis. (vastukset, potentiometrit, NTC, PTC, LDR, VDC, diodit, kondensaattorit, paristot, akut, muut puolijohteet, polttimot, ledit, lisäksi muitakin peruskomponentteja)

Ilmoittautuminen

Caravan-asentaja -koulutus: Sähkö- ja elektroniikan perusteet (4 pv)

13.-16.11.2023, klo 8.30-16.00
990,00 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 6.11.2023
Ilmoittautuminen päättynyt

Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenet saavat koulutuksista 10% alennuksen. Jos olet jäsen, tee ilmoittautuminen alla olevan ilmoittautumisen kautta.

MAT:n jäsenhinta Caravan-asentaja -koulutus: Sähkö- ja elektroniikan perusteet (4 pv)

13.-16.11.2023, klo 8.30-16.00
891,00 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 6.11.2023
Ilmoittautuminen päättynyt

Koulutuksessa tutustutaan korkeajännitteisten sähköautojen tekniikkaan järjestelmien toiminnan ja erojen kautta. Sähköautotekniikkaan tutustutaan niin että syntyy käsitys missä komponenteissa korkeajännitettä esiintyy ja osallistuja kykenee välttämään korkeajännitteen aiheuttaman vaaran oppimansa tietojen ja taitojen kautta, mitä saa tehdä ja mitä tietoja tarvitaan lisää jos työtä halutaan jatkaa itsenäisesti.

Koulutus perustuu yleiseen SFS6002 Sähkötyöturvallisuus standardiin ja siinä käydään läpi sähkön vaarallisuus, niitä koskevat määräykset ja vastuut. Koulutuksessa käydään läpi myös sallitut työvälineet ja niitä koskevat määräykset ja käytännön käyttö. Opetuksessa käydään läpi mitä opastaminen on ja sen keskeiset asiat sekä käytännön esimerkkien kautta toimintaa. Mitä on turvallinen toiminta autoalalla sekä esimerkit autoissa. Sähköautojen akku tekniikan perusteet mitä käsite HV tarkoittaa missä sitä esiintyy autoissa.

Sisältö:

 • Standardin SFS6002 keskeisten asioiden läpikäynti
 • Sähkön aiheuttamat tapaturmat vuosittain
 • Auton tekeminen jännitteettömäksi ja jäänniteelliseksi
 • Toiminta tapaturmissa ja ensiavun periaatteet
 • Työskentely jännitteettömänä autoissa
 • Turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet
 • Sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset ja henkilöiden vastuut
 • Akkujen kemiaan ja ominaisuuksiin liittyvät erityispiirteet
 • Lähityöt ja jännitetyöt
 • Käyttötyöt sekä opastaminen

Ilmoittautuminen

Caravan-asentaja -koulutus: SFS6002 sähkötyöturvallisuus (1 pv)

18.12.2023, klo 8.30-16.00
248,00 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.12.2023
Ilmoittaudu tästä

Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenet saavat koulutuksista 10% alennuksen. Jos olet jäsen, tee ilmoittautuminen alla olevan ilmoittautumisen kautta.

MAT:n jäsenhinta: Caravan-asentaja -koulutus: SFS6002 sähkötyöturvallisuus (1 pv)

18.12.2023, klo 8.30-16.00
223,20 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.12.2023
Ilmoittaudu tästä

Koulutus on tarkoitettu kaikille ajoneuvojen ilmastointilaitehuoltoja ja -korjauksia suorittaville asentajille sekä myös korjaamon vastuuhenkilönä toimiville henkilöille.

Kurssilla käydään läpi erityyppisten ilmastointijärjestelmien toiminta. Opetuksessa selvitetään miten osakokonaisuudet toimivat ja käydään läpi järjestelmien perusrakenne sekä myös vianetsintää auton ilmastoinnissa. Harjoituksissa tutustutaan ilmastoinnin toimintaan sekä paineiden muutokseen autoissa ja niiden perusteella tehdään päätelmiä järjestelmän toiminnasta sekä toimintaolosuhteista.

Harjoituksissa tehdään myös ilmastoinnin tyhjennys ja täyttö sekä koeponnistus typellä sekä tutustutaan eri vuodonetsintäjärjestelmien käyttöön ja toimintaan. Opetuksessa perehdytetään ilmastointihuollon tekemiseen käytännön tasolla sekä sitä koskeviin määräyksiin. Koulutuksessa tutustutaan yleisimpiin ajoneuvojen ilmastointijärjestelmissä käytettäviin kylmäaineisiin R134A ja HFO1234YF ja käytettäviin kylmäaine öljyihin PAO ja PAG sekä niiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn. Kurssilla käytetään Bosch ilmastoinnin huoltolaitteita valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kurssin päätteeksi suoritetaan pätevyyskoe, jonka hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta.

Ilmoittautuminen

Caravan-asentaja -koulutus: Ajoneuvoilmastointi (2 pv)

7.-8.12.2023, klo 8.30-16.00
495,00 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.11.2023
Ilmoittaudu tästä

Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenet saavat koulutuksista 10% alennuksen. Jos olet jäsen, tee ilmoittautuminen alla olevan ilmoittautumisen kautta.

MAT:n jäsenhinta Caravan-asentaja -koulutus: Ajoneuvoilmastointi (2 pv)

7.-8.12.2023, klo 8.30-16.00
445,50 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.11.2023
Ilmoittaudu tästä

Kurssilla käydään läpi, miten anturi toimii käytännössä ja mihin sen toiminta perustuu, jonka perusteella asentaja osaa tarkistaa anturin toiminnan ja ymmärtää kokonaisuuden toimintaa paremmin.

Käyttölaitteet pureutuvat erityyppisten suutimien sekä muihin sähkömoottoreilla toimivien käyttölaiteiden normaaliin toimintaan sekä miten niitä ohjataan (ohjaus signaali) ja miten käyttölaite antaa palautetietoa järjestelmän toiminnalle, käsite vertailu jännite tulee myös tutuksi. Kurssilla käsitellään analogisen- ja digitaalisen tiedonsiirron eroja ja mitä se tarkoittaa auton järjestelmän toiminnan kannalta.

Ilmoittautuminen

Caravan-asentaja -koulutus: Anturit ja käyttölaitteet ja niiden toiminta (2 pv)

19.-20.12.2023, klo 8.30-16.00
495,00 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.12.2023
Ilmoittaudu tästä

Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenet saavat koulutuksista 10% alennuksen. Jos olet jäsen, tee ilmoittautuminen alla olevan ilmoittautumisen kautta.

MAT:n jäsenhinta: Caravan-asentaja -koulutus: Anturit ja käyttölaitteet ja niiden toiminta (2 pv)

19.-20.12.2023, klo 8.30-16.00
445,50 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 12.12.2023
Ilmoittaudu tästä

Koulutuksessa käsitellään perusteet laajasti niin käytännössä kuin teoriassakin; tietokoneiden verkotus ja liitäntä autoihin. 

Perusteet kurssi pitää sisällään vianmäärityksen perusteet ja harjoituksia käytössä olevilla testereillä Bosch KTS ja Autocom testilaiteilla. Koulutuksessa käsitellään perusteet laajasti niin käytännössä kuin teoriassakin.

Sisältö  

 • Vian määrityksen perusteet 
 • Vikakoodien lukeminen ja poistaminen 
 • Live datan lukeminen moottorinohjauksesta 
 • Opittujen arvojen nollaus 
 • Bosch KTS testerin peruskäyttö 
 • Autocom testerin peruskäyttö 

Ilmoittautuminen

Caravan-asentaja -koulutus: Ajoneuvotesterien käyttö vianmäärityksessä (1 pv)

30.1.2024, klo 8.30-16.00
248,00 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.1.2024
Ilmoittaudu tästä

Matkailuajoneuvotuojat ry:n jäsenet saavat koulutuksista 10% alennuksen. Jos olet jäsen, tee ilmoittautuminen alla olevan ilmoittautumisen kautta.

MAT:n jäsenhinta: Caravan-asentaja -koulutus: Ajoneuvotesterien käyttö vianmäärityksessä (1 pv)

30.1.2024, klo 8.30-16.00
223,20 € (sis. ALV 24 %)
Lopentie 20, Nurmijärvi
Viimeinen ilmoittautumispäivä 23.1.2024
Ilmoittaudu tästä

Toimipiste

Lopentie 20, Nurmijärvi

Koulutuspaikan vahvistus, maksaminen ja peruutusehdot

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen koulutuksen alkua osoitteeseen satu.vainio@keuda.fi. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Peruuttamatta jätetystä koulutuksesta perimme 100 % koulutuksen hinnasta.

Koulutukset toteutetaan, mikäli kuuden hengen vähimmäisosallistujamäärä täyttyy. Jokaiseen koulutuspäivään mahtuu 12 osallistujaa. Lähetämme koulutuksen tervetuloviestin saapumisohjeineen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisajan päätyttyä. Mahdollisista peruutuksista ja muutoksista tiedotamme sähköpostitse.

Koulutusmaksu maksetaan joko ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna tai koulutuspäivän päätyttyä laskulla.

Kysy lisää!

Ristolainen Jaakko

Toimialapäällikkö

+358503634049

Nurmijärvi, Lopentie 20

Leinonen Tapani

Opettaja

+358504635094

Nurmijärvi, Lopentie 20

Vainio Satu

Palveluasiantuntija Keuda Koulutuspalvelut Oy

+358401209723

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Ajankohtaista alalla