Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjausalalla (10 osp)

Ammattitutkinnot

Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjausalalla (10 osp)

Tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Draamailmaisua kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä toimiville!

Koulutuksessa opitaan edistämään ja ohjaamaan ohjattavia luovuuden ja mielikuvituksen käytössä. Koulutuksessa harjoitellaan havainnoimaan eri aisteilla (näkö, kuulo, tunto, haju ja maku) ja selvittämään, millä eri keinoilla voin edistää ohjattavien aistiherkkyyttä ja eläytymiskykyä. Koulutuksen aikana käydään läpi teatteri-ilmaisun menetelmiä sekä muita draama menetelmiä, -välineitä ja -tekniikoita.

Koulutus sopii kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä toimiville (varhaiskasvatus, koulu, nuorisotyö).

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Koulutuksen arvioitu kesto on noin 3 – 4 kk. Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Ilta-monimuotokoulutus | Tuusula Kirkkotie

Koulutusaika on 28.10. – 11.11. 2021.
Opinnoissa on lähiopetusta torstai-iltaisin klo 16.30 – 20.00 (yhteensä 3 iltaa). Lähiopetus järjestetään Tuusulan Kirkkotien toimipisteessä. Opetusta voidaan sovitusti järjestää osin myös ulkona, Kirkkotien lähiympäristössä.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Monimuotokoulutus edellyttää alan työkokemusta, sekä alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 200 euroa.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Koskinen Johanna

Opettaja

+358504723929

johanna.koskinen@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla