Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp)

Perustutkinnot

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osp)

Tutkinnon osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Tule hankkimaan lisää osaamista ikääntyneiden hoidosta ja kuntoutumisesta!

Koulutus sopii ikääntyneiden parissa työskenteleville tai heidän pariin työhön suuntautuville. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan ikäihmisten kanssa tehtävää työtä ja käyttämään monipuolisesti alan työmenetelmiä ja -välineitä asiakkaan osallisuuden edistämiseksi. Ikäihmisten parissa työskentelet alan säädökset, eettiset periaatteet ja arvot tuntien. Koulutuksesta saat lisää osaamista onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Koulutuksen jälkeen voit myös opiskella lisää sosiaali- ja terveysalaa.

Opiskelu toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Työelämässä oppiminen voi tapahtua oppisopimuksella opiskelijan omassa työpaikassa tai Hyvinvointikampuksella tai koulutussopimuksella muussa työpaikassa.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää noin kuusi kuukautta.Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Päiväkoulutus työvaltainen/oppisopimus | Tuusula Kirkkotie | Nurmijärvi Lopentie

Opintoihin voi hakeutua jatkuvasti ja aloittaa kuukausittain. Lähiopiskelua oppilaitoksessa on n. kaksi kertaa kuukaudessa. Tämän lisäksi hankit osaamista alan työssä ja itsenäisesti verkko-opintoina. Lisätiedot toteutuksesta: Marika Hiltunen (Tuusula) ja Marjaana Kojo (Nurmijärvi)

Iltakoulutus | Tuusula Kirkkotie

Lähiopiskelua oppilaitoksessa on n. yhtenä iltana viikossa ja verkko-opetusta kerran viikossa. Tämän lisäksi hankit osaamista alan työssä ja itsenäisesti verkko-opintoina. Lisätiedot toteutuksesta: Marika Hiltunen

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

 

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Hiltunen Marika

Opettaja

+358504419917

marika.hiltunen@keuda.fi

Kojo Marjaana

Opettaja

+358401745438

marjaana.kojo@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Lopentie 20, Nurmijärvi

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla