Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Ikävalmentajana toimiminen (60 osp)

Erikoisammattitutkinnot

Ikävalmentajana toimiminen (60 osp)

Tutkinnon osa Vanhustyön erikoisammattitutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Vanhustyön osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa!

Tavoitteena on lisätä aktiivisesti ikääntyvien osallistamista kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen sekä kartoittaa elin- ja toimintaympäristöön, asumiseen sekä talouteen liittyvät mahdollisuudet ja rajoitukset. Koulutuksen sisältöinä on muun muassa suunnitelmallinen toimintakyvyn edistäminen sekä turvallinen työn tekeminen.

Opinnot on tarkoitettu ikäihmisten parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat saada alan uusinta tietoa ja taitoa ja näin ollen kehittyä vanhustyön asiantuntijaksi.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 7 kk. Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Monimuotokoulutus | verkko-opinnot

Haku auki!
Monimuotokoulutus sisältää pääasiassa etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opintoihin voi tulla mukaan joustavasti pitkin vuotta.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Koulutus on tarkoitettu ikäihmisten parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat saada alan uusinta tietoa ja taitoa ja näin ollen kehittyä vanhustyön asiantuntijaksi. Hakijalla tulee olla alalle soveltuva tutkinto ja alan työpaikka.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 100 euroa.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Kuussaari Sanna

Opettaja

+358504419921

sanna.kuussaari@keuda.fi

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla