Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp)

Ammattitutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (150 osp)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Lisää suosikkeihin

Ole tukena ja kannustajana eri ikäisille lapsille ja nuorille!

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana teet tärkeää kasvatus- ja ohjaustyötä lasten ja nuorten parissa. Opastat ja avustat oppilaita koulunkäynnissä ja välitunneilla sekä toimit opettajan työparina. Vietät aamupäivät luokassa ja iltapäivät läksykerhossa tai iltapäiväkerhossa. Viihdyt monikulttuurisessa ympäristössä.

Keudassa opiskelet joustavasti ja työelämälähtöisesti. Ammattitaitoiset opettajamme tukevat sinua kehittymään ammatissasi. Pääset jo opintojen aikana verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

  • Vastuullisuus, huolellisuus ja joustavuus
  • Vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot
  • Sopeutuminen erilaisiin rooleihin

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä peruskouluissa, erityiskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 0,5 – 1 vuoden. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Ilta-monimuotokoulutus | Kerava Keskikatu

Seuraava toteutus alkaa 14.3.2022.
Lähiopetusta on pääsääntöisesti tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Tähän ammattitutkintoon voit hakea ilman aikaisempaa alan työkokemusta.

Monimuotokoulutuksessa osaamista hankitaan työpaikalla koulutus- tai oppisopimuksen avulla. Koulutukseen hakeutuminen ei edellytä alan perustutkintoa, eikä alan työpaikkaa. Keuda auttaa tarvittaessa koulutussopimuspaikan hankkimisessa.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 300 euroa.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Koskinen Johanna

Opettaja

+358504723929

johanna.koskinen@keuda.fi

Honkasalo Katri

Opinto-ohjaaja

+358505137740

katri.honkasalo@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla