Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Erikoisammattitutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Lisää suosikkeihin
Erikoisammattitutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Haluaisitko saada lisää kehittämisosaamista? Tarvitsetko uusia ideoita ja tukea oman työn kehittämiseen?

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto tarjoaa mahdollisuuden hankkia osaamista ja saada ohjausta omaan kehittämistyöhön.

Tutkinto tarjoaa mahdollisuuden saada uutta nostetta kehittämistyöhön. Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan tekemällä omaan työhön ja työpaikkaan liittyvä kehittämissuunnitelma ja toteuttamalla kehittämishanke omalla työpaikalla. Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että olet omassa työpaikassasi sellaisessa tehtävässä, että kehittämishankkeen toteuttaminen on mahdollista.

Keudassa pääset verkostoitumaan ja jakamaan kehitysideoita muiden alan ammattilaisten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet uudistaa työyhteisösi toimintatapoja. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan hyvin työelämälähtöisesti ja jokaista opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisesti.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä toimiville ja kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, joiden työhön liittyy projektin suunnittelua ja toteutusta, erilaisten ohjausmenetelmien kehittämistä, monialaisissa verkostoissa tehtävää työtä tai tiimien toiminnan kehittämistä. Tutkinto sopii esimerkiksi kunnan, seurakunnan tai järjestön työntekijöille, jotka haluavat kehittää oman työyhteisönsä toimintaa.

Tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden kommentteja

”Sain koulutuksesta osaamista muihinkin työelämän osa-alueisiin kuin hankkeeseen, jota työstin.”

”Koulutuksen myötä olen päässyt jakamaan oppimiani asioita myös muulle työyhteisölleni”

”Tutkinnon koulutuspäivät oli hyvin räätälöity omaa kehittämiskohdetta silmällä pitäen. Keskustelu muiden opiskelijoiden kanssa toi ymmärrystä ja näkökulmaa omaa alaan. Kiitos opettajille tsemppaamisesta ja hyvistä vinkeistä ja kannustamisesta!”

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Ilta-monimuotokoulutus

Joustava aloitus
Jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa. Opintojen aikana edistetään omaa kehittämishanketta omalla työpaikalla. Ohjattua työskentelyä on iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi vertaisryhmätapaamisia on mahdollisesti kerran kuukaudessa. Opintoihin kuuluu verkko-opintoja, itsenäisiä tehtäviä ja kehittämissuunnitelman tekeminen omalle alan työpaikalle sekä mahdollisen kehittämishankkeen toteuttaminen.

Päivä-monimuotokoulutus nuorten työpajalla työskenteleville

Koulutus alkaa 23.8.2022.
Koulutus on tarkoitettu nuorten työpajoilla työskenteleville ja sen toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto suoritetaan tekemällä omaan työhön ja työpaikkaan liittyvä kehittämissuunnitelma ja toteuttamalla kehittämishanke omalla työpaikalla.

Koulutus toteutetaan joustavasti ja yksilöllisesti opiskelijan ja työpaikan erityispiirteet huomioiden. Koulutus toteutetaan pääosin verkko-oppimisympäristöissä. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista ohjausta. Koulutuspäiviä on kerran kuukaudessa. Suurin osa Teamsissä ja muutama lähiopetuspäivä. Tarkemmat koulutuspaikat, -päivät ja ajat ilmoitetaan koulukseen osallistuville. Koulutus kestää noin vuoden.

Oppisopimuskoulutus

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että täytät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Varmista myös, että sinulla on koulutuksen vaatima alan työpaikka ja riittävä työkokemus alalta.  Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on mahdollisuus edistää kehittämistyötä ja toimintatapojen muuttumista työyhteisössään. Sinulla tulee olla työpaikkaasi liittyvä kehittämishanke, jota työstät opintojesi aikana. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Piiroinen Tiina

Opettaja

+358 504 419 938

Tuusula, Kirkkotie 31

Haatanen Paula

Opinto-Ohjaaja

+358 401 744 531

Tuusula, Kirkkotie 31

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla