Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Erikoisammattitutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Lisää suosikkeihin

Uusi syventävä koulutus kasvatus- ja ohjausalalle!

Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan esim. varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja koulunkäynnin ohjaajan tehtävissä toimiville ja kehittämisestä vastaaville. Tutkinto sopii myös henkilöille, jonka työhön liittyy projektin suunnittelua ja toteutusta, erilaisten ohjausmenetelmien kehittämistä tai monialaisissa verkostoissa tehtävää työtä tai tiimien toiminnan kehittämistä.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että olet omassa työpaikassasi sellaisessa tehtävässä, että kehittämishankkeen toteuttaminen on mahdollista. Jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kehittämishankkeen omaan työhönsä liittyen. Tutkinto tarjoaa mahdollisuuden hankkia osaamista ja saada ohjausta omaan kehittämistyöhön.

Keudassa pääset verkostoitumaan ja jakamaan kehitysideoita muiden alan ammattilaisten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet uudistaa työyhteisösi toimintatapoja.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

  • Organisointitaidot
  • Halu ja kyky kehittää työyhteisöä
  • Taito innostaa työyhteisöä

Työllistyminen

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto sopii esimerkiksi kunnan, seurakunnan tai järjestön työntekijöille, jotka haluavat kehittää oman työyhteisön toimintaa.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Ilta-monimuotokoulutus | Kerava Keskikatu

Seuraava toteutus alkaa 17.8.2021.
Aloitus voidaan sopia myös henkilökohtaisesti.
Jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa. Opintojen aikana edistetään omaa kehittämishanketta omalla työpaikalla. Ohjattua työskentelyä on iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi vertaisryhmätapaamisia on mahdollisesti kerran kuukaudessa. Opintoihin kuuluu verkko-opintoja, itsenäisiä tehtäviä ja kehittämissuunnitelman tekeminen omalle työpaikalle sekä mahdollisen kehittämishankkeen toteuttaminen.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770

 

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla riittävä työkokemus alalta ja mahdollisuus edistää kehittämistyötä ja toimintatapojen muuttumista työyhteisössään. Opiskelijalla tulee olla työpaikkaan liittyvä kehittämishanke, jota hän työstää opintojensa aikana.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
    Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 300 euroa.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Tuomisto Tiina

Opettaja

+358504419938

tiina.tuomisto@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla