Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Kotihoidossa toimiminen (40 osp)

Perustutkinnot

Kotihoidossa toimiminen (40 osp)

Tutkinnon osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Tule hankkimaan lisää osaamista kotihoidossa työskentelyyn!

Tutkinnon osa sopii lähihoitajana tai hoiva-avustajana työskenteleville ja kotihoitoon suuntautuville. Tämän tutkinnon osan jälkeen voit myös opiskella lisää sosiaali- ja terveysalaa. Opintoihin sisältyy työpaikalla oppimista ja itsenäisesti tehtäviä verkko-opintoja.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Keskimäärin koulutus kestää noin 3 – 8 kuukautta. Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Monimuotokoulutus | Tuusula Kirkkotie

Opinnot voi aloittaa joka kuukausi orientaatiopäivien jälkeen.
Koulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta ja verkko-opintoja Pinja-alustalla. Tutkinnon osan opiskelu toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman HOKSin mukaisesti. HOKS laaditaan yhteistyössä opiskelijan, opettajan ja työpaikan kanssa mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työelämässä oppiminen voi tapahtua opiskelijan omassa työpaikassa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Opiskelija hankkii itsenäisesti osaamista verkko-opinnoissa ja ohjaava opettaja on tavattavissa kerran kuukaudessa puolen päivän ohjauspajassa verkko-opintojen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi.

Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

 

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Opiskelu edellyttää hakijalta alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Remes Tiina

Opettaja

+358504150955

tiina.remes@keuda.fi

Roos Mia

Opettaja

+358504419920

mia.roos@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla