Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Kuvallisen ilmaisun ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (10 osp)

Ammattitutkinnot

Kuvallisen ilmaisun ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (10 osp)

Tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Opi hyödyntämään kuvallisen ilmaisun menetelmiä kasvatus- ja ohjausalalla!

Opinnoissa saat ohjausta kuvallisen ilmaisun ohjaamiseen ja kuvallisen ilmaisun menetelmien suunnitteluun ja toteutukseen kasvatuksen ja ohjauksen työympäristöissä (varhaiskasvatus, koulut, nuorisotyö, ikääntyvien ohjaus). Opinnoissa kokeilemme erilaisia kuvallisen ilmaisun menetelmiä ja harjoittelemme aistiherkkyyden ja hyvinvoinnin edistämistä kuvallisen ilmaisun menetelmillä.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Ilta-monimuotototeutus | Tuusula Kirkkotie

Koulutusaika on 20.1. – 17.2.2022.
Opinnoissa on lähiopetusta torstai-iltaisin klo 16.30 – 20.00. Lähiopetus järjestetään kuvataideluokassa Tuusulan Kirkkotien toimipisteessä. Sään salliessa osa opinnoista voidaan järjestää myös oppilaitoksen lähiympäristössä.

Lähiopetusillat ovat:

  • 20.1.2022
  • 27.1.2022
  • 3.2.2022
  • 9.2.2022
  • 17.2.2022

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

 

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Koulutukseen hakeutujalla tulee olla työkokemusta alalta sekä opintojen ajaksi alan työpaikka, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Koulutusmaksu on poistunut 15.11.2021 alkaen. Koulutus on maksuton 15.11.2021 jälkeen aloittaville.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Packalen Satu

Opettaja

+358 50 415 0949

satu.packalen@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla