Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Lastenohjaajan koulutus (kasvatus- ja ohjausalan pt)

Perustutkinnot Työvoimakoulutus

Lastenohjaajan koulutus (kasvatus- ja ohjausalan pt)

Työvoimakoulutus nro 702177

Lisää suosikkeihin

Työllisty varhaiskasvatukseen!

Koulutus alkaa: 10.1.2022

Hakuaika päättyy: 5.12.2021

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet:

 1. kiinnostunut työskentelemään yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa lastenohjaajan tehtävässä tai toimit jo alan tehtävissä, mutta sinulta puuttuu kelpoisuus tai
 2. sinulla on lastenohjaajakoulutus kesken (lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai
 3. olet suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja haluat saada pätevyyden toimia lastenohjaajan tehtävissä päiväkodissa.

Koulutukseen valittavilta edellytetään 20 vuoden ikää, hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja soveltuvaa terveyttä ja toimintakykyä. Vieraskielisten suomen kielen taitotaso täytyy olla riittävä koulutuksesta ja työtehtävistä suoriutumiseen.

Sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja) 180 osp

Orientoivat opinnot 10.1.2022 klo 14.00 – 20.00

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp.

Lisäksi valinnaiset tutkinnon osat 35 – 40 osp.

Tutkintoon sisältyy myös Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Koulutuksen tavoitteena on henkilöiden aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisen opiskelupolun toteuttaminen. Ammatillisia opintoja voidaan tunnustaa suoritetuksi aiempien alan opintojen ja työkokemuksen perusteella. Yhteiset tutkinnon osat voidaan tunnustaa suoritetuksi, jos henkilöllä on suoritettuna aiempi ammatillinen perustutkinto, johon ne ovat sisältyneet tai lukio-opinnot. Opiskelija opiskelee vain puuttuvan osaamisen ja osaaminen näytetään sekä arvioidaan aidoissa työelämän tilanteissa.

Toteutus

Toteutus painottuu iltaisin tarjottavaan lähiopetukseen, verkko-opintoihin ja usein päivällä tapahtuvaan työpaikalla oppimiseen. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan iltaopintoina Keravan Keuda-talolla (Keskikatu 3) maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin pääsääntöisesti klo 16.30 – 20.30. Eri iltoina on opintotarjottimella eri tutkinnon osia tai yhteisiä tutkinnon osia. Opiskelija osallistuu yksilöllisen tarpeen mukaan 1-3 lähiopetusiltaan viikossa. Vieraskielisten suomen kielen taitotason täytyy olla tasolla B1.1. Maahanmuuttajataustaisille henkilöille suomi toisena kielenä opintoja on tarjolla. Opinnoissa tarvitaan tietoteknisiä perusvalmiuksia verkko-opintojen vuoksi. Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus käyttää opinnoissaan tietokonetta.

Hakeutuminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun 20 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus Te-palveluiden sivuilla. Löydät linkin koulutuksen sivulle tältä sivulta. Te-palveluiden sivuilla on tarkempi hakuohjeistus.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

 

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelut suoritetaan 13.12.2021. Perustele siis hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Huomioi, että koulutushaku on velvoittava/sitova heti hakemisen jättämisestä alkaen.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Lisätietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuisuuksista saat TE-toimistostasi tai TE-palveluiden valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 (ma-pe klo 9-17.00.)

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutuminen TE-palveluiden sivuilta

Kysy lisää!

Satu Packalen

Opettaja

+358 504 150 949

satu.packalen@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla