Koulutukset / Kauppa, hallinto ja oikeustieteet /

Liiketoiminnan ammattitutkinto (150 osp)

Ammattitutkinnot

Liiketoiminnan ammattitutkinto (150 osp)

Liiketoiminnan palvelut | Myynti ja markkinointiviestintä | Taloushallinto | Finanssipalvelut

Lisää suosikkeihin
Ammattitutkinnot

Liiketoiminnan ammattitutkinto (150 osp)

Aika siirtyä vastuullisempiin tehtäviin? Syvennä osaamistasi!

Liiketoiminnan ammattitutkinto sopii liiketoiminnan tehtävissä jo toimiville osaamisen syventämiseen. Tutkinnon suorittaneena sinulla on paremmat mahdollisuudet edetä vaativampiin tehtäviin liike-elämässä. Valitse kiinnostukseesi ja työtehtäviisi sopiva osaamisala ja sovita opinnot joustavasti urasuunnitelmaasi. Kaikkien osaamisalojen opintoihin sisältyy henkilökohtainen Everything DiSC -profiili ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä asiakastyössä ja omassa tiimissä.

On ollut opettavainen ja hyödyllinen kokonaisuus, joka on tukenut omaa muuttunutta työnkuvaani todella hyvin.

Lotta Häkkinen, työpajaesihenkilö

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneena sinulla on tiedot ja taidot toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneena sinulla on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia ja myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneena toimit palkanlaskennan, kirjanpidon, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan, budjetoinnin tai taloushallinnon tehtävissä.

Voit suorittaa myös finanssipalveluiden osaamisalan, mikäli olet osaamisalan mukaisessa työssä.

Tämän tutkinnon käytyäsi sinulla on valmiudet toimia mm. yritysmyynnissä (B2B), vaativissa kuluttajamyynnin tehtävissä, tilitoimistoissa ja taloushallintoalan yrityksissä, markkinointi- ja viestintätoimistoissa sekä liike-elämän ja julkishallinnon organisaatioissa.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos työskentelet jo alan työtehtävissä. Sinulla tulee olla opiskeltavan osaamisalan perusosaamista sekä työ, jossa pääset tekemään valittujen tutkinnon osien mukaisia työtehtäviä. Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, voit käydä tutustumassa liiketoiminnan perustutkintoon.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena. Tutkinto suoritetaan suurimmaksi osaksi työpaikalla valittujen tutkinnon osien mukaisissa työtehtävissä. Koulutuksen voi aloittaa joustavasti oman aikataulun mukaan. Tutkinto on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella.

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton. Oma kannettava tietokone on suotava, mutta ei pakollinen.

Miten haen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki.

Kysy lisää!

Nuotiomaa Irmeli

Opettaja

+358 401 745 437

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Liukkonen Ulla

Opettaja

+358 505 935 465

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Liiketoiminnan osaajaksi tutkinnon osa kerrallaan!

Voit myös keskittyä ammattitaitosi parantamiseen rajattuun aiheeseen keskittyvässä koulutuksessa. Valitse kehittämistarpeitasi vastaavat tutkinnon osat liiketoiminnan osaaja -tuoteperheestä. Voit edetä kohti tutkintoa osa kerrallaan tai suorittaa yksittäisen tutkinnon osan.

https://www.thinglink.com/card/1579082644367343618
Click here to view the accessible version of this interactive content

Ajankohtaista alalla