Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (150 osp)

Ammattitutkinnot

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (150 osp)

Lisää suosikkeihin
Ammattitutkinnot

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (150 osp)

Ihmisläheistä työtä elämänhallinnan edistämiseksi!

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena teet elämänhallintaa edistävää työtä vankan ammattitaidon ja hyvien vuorovaikutustaitojen pohjalta.

Työ on ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää sekä asumispalveluja tukevaa. Toimit moniammatillisessa ympäristössä ja kohtaat asiakkaan lisäksi hänen lähi- ja läheisverkostojaan. Tunnet alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän, osaat perustella työssäsi tekemät ratkaisut ja arvioida niiden vaikutuksia.

Keudassa tarjoamme sinulle ammattitaitoista ja opiskelijalähtöistä opetusta. Tutkinnon aikana pääset verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa alan tapahtumissa, asiantuntijaluennoilla ja opintokäynneillä.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos työskentelet jo mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaiden kanssa. Sinulla tulee olla vähintään perustiedot ja taidot kohderyhmän parissa työskentelystä.

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä kuntoutus- ja asumisyksiköissä, päiväkeskuksissa, kotihoidon tehtävissä, vankiloissa, kolmannen sektorin tehtävissä, psykiatrisissa sairaaloissa, päihdehoitolaitoksissa, opiskelijaterveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdetyön ennaltaehkäisyn yksiköissä sekä matalan kynnyksen palveluissa.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää puolesta vuodesta kahteen vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan ilta-monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta Keuda-talolla Keravalla noin yhtenä iltana kuukaudessa, työpaikalla oppimista, verkkotehtävien tekemistä ja itsenäistä työskentelyä. Opintojen aloitus sovitaan henkilökohtaisesti.

Oma alan työpaikkasi on yksi oppimisympäristöistäsi. Työpaikalle voidaan sopia koulutus- tai oppisopimus, jolloin sinulle nimetään työpaikkaohjaaja. Opintoihin kuuluu osaamisen näyttäminen, joka suoritetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla.

Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima mielenterveys- ja/tai päihdetyön työpaikka. Lisäksi sinulla tulee olla vähintään perustiedot ja taidot alalta sekä kokemusta työskentelystä mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaiden kanssa. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa. Tätä tutkintoa voi opiskella vain, jos täytät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Lisäksi sinun tulee esittää rikostaustaote, mikäli tulet työskentelemään koulutuksen aikana työpaikalla, jossa rikostaustaotteen esittämistä vaaditaan.

Maksaako tämä koulutus?

Koko tutkinnon opiskelumaksu on 150 euroa. Mikäli suoritat yksittäisiä tutkinnon osia, opiskelumaksu on 80 euroa tutkinnon osaa kohden. Oppivelvollisilta ei peritä opiskelumaksua, eikä muita maksuja.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Jämsä Anne

Opettaja

+358 504 150 816

Tuusula, Kirkkotie 31

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla