Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (180 osp)

Erikoisammattitutkinnot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (180 osp)

Lisää suosikkeihin
Erikoisammattitutkinnot

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (180 osp)

Kehitä mielenterveys- ja päihdetyötä!

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena työskentelet osana alan asiantuntijaverkostoa. Sinulla on valmiudet toimia erilaisissa vastuutehtävissä ja kehittää myös omaa työyhteisöäsi. Työssäsi painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä.

Keudassa pääset jo opiskeluaikana kehittämään omaa työpaikkaasi kehittämistehtävän parissa. Tulet verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa sekä jakamaan kehittämisaiheita ja -ideoita. Vierailemme opintojen aikana alan tapahtumissa, asiantuntijaluennoilla ja opintokäynneillä.

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo käynyt alan perustutkinnon (esim. lähihoitajan opinnot) ja työskentelet mielenterveys- ja päihdetyössä tällä hetkellä.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää 1,5 – 2 vuotta. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan ilta-monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta, alan työpaikalla oppimista, verkkotehtävien tekemistä ja itsenäistä työskentelyä. Lähiopetusta on Keuda-talolla Keravalla noin yhtenä iltana kuukaudessa. Opintoihin sisältyy työpaikalle liittyvä kehittämistehtävä. Opintojen aloitus sovitaan henkilökohtaisesti.

Työpaikalle voidaan sopia koulutus- tai oppisopimus ja nimetä työpaikkaohjaaja. Opintoihin kuuluu osaamisen näyttäminen, joka suoritetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla.

Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima mielenterveys- ja/tai päihdetyön työpaikka. Lisäksi sinulla tulee olla soveltuvaa aikaisempaa koulutusta (esim. lähihoitaja) sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja alan työkokemustaSuomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa. Tätä tutkintoa voi opiskella vain, jos täytät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Lisäksi sinun tulee esittää rikostaustaote, mikäli tulet työskentelemään koulutuksen aikana työpaikalla, jossa rikostaustaotteen esittämistä vaaditaan.

Maksaako tämä koulutus?

Koko tutkinnon opiskelumaksu on 200 euroa. Mikäli suoritat yksittäisiä tutkinnon osia, opiskelumaksu on 100 euroa tutkinnon osaa kohden.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Jämsä Anne

Opettaja

+358 504 150 816

Tuusula, Kirkkotie 31

Kari Outi

Opinto-Ohjaaja

+358 504 344 105

Tuusula, Kirkkotie 31

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla