Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä (15 osp)

Perustutkinnot

Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä (15 osp)

Tutkinnon osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Syvennä osaamistasi näytteenoton ammattilaiseksi!

Koulutuksen avulla pääset kehittämään kliinistä ja teoreettista osaamistasi monipuolisesti näytteenotossa ja asiakaspalvelutyössä. Koulutuksen käytyäsi pystyt työskentelemään itsenäisesti näytteenottoa vaativissa asiakaskontakteissa. Koulutus on tarkoitettu lähihoitajan työssä toimiville jotka pystyvät työssään harjoittelemaan näytteenottoa.

HUOM! Koulutus toteutetaan koulutus- tai oppisopimuskoulutuksena opiskelijan omalla työpaikalla.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Koulutus- tai oppisopimus | Tuusula Kirkkotie

Koulutus toteutetaan keväällä ajalla 9.2. – 24.6.2022 ja syksyllä ajalla 31.8. – 22.12.2022.
Koulutus koostuu verkko- ja lähiopetuksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Voit suorittaa koulutuksen teoreettisen osuuden oppimistehtävät Keudan sähköisessä oppimisympäristössä omassa aikataulussasi omaan elämäntilanteeseesi sopivalla tavalla.

Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää suoritettua sosiaali- ja terveysalan perustukintoa ja  hoitoalan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla ja jossa voit harjoitella näytteenottoa.

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Remes Tiina

Opettaja

+358504150955

tiina.remes@keuda.fi

Loponen Jenna

Tuntiopettaja päätoiminen

+358504657214

jenna.loponen@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla