Koulutukset / Valmistava ja yleissivistävä koulutus /

Opistovuosi oppivelvollisille

Tutkintoa edeltävä koulutus Kansanopistokoulutus

Opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian kansanopisto

Lisää suosikkeihin
Tutkintoa edeltävä koulutus Kansanopistokoulutus

Opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian Luova opistovuosi oppivelvollisille – tule Pekkislinjalle!

Opistovuosi antaa mahdollisuuden omien tavoitteiden pohdintaan. Opinnot tarjoavat kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden tutustua alan opiskeluun ja samalla selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan. Opinnot eivät kuitenkaan edellytä aiempaa alan harrastuneisuutta tai osaamista.

Opistovuosi kestää 34 viikkoa ja on laajuudeltaan 53 opintopistettä. Koulutus muodostuu opiskeluvalmiuksia ja perustaitoja tukevista osaamiskokonaisuuksista sekä kuvalliseen ilmaisuun painottuvista suuntautumisopinnoista. Opiskelun aikana perehdytään toisen asteen koulutusmahdollisuuksiin. Opinnot sisältävät tutustumiskäyntejä ja opintovierailuja sekä antavat tietoteknisiä valmiuksia jatko-opintoihin ja oman osaamisen esittelyyn. Opintojen aikana on mahdollista perusopetuksen arvosanojen korottaminen.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet (24 op)

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Koulutuksen suuntautumisopinnot (29 op)

Suuntautumisopinnoissa näkyvät oppilaitoksen kuvallisen ilmaisun koulutustarjonnan painopisteet. Opinnot sisältävät mm. kuvallisen ilmaisun perustaitojen kehittämistä sekä antavat valmiuksia visuaalisen alan toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen. Muiden osaamiskokonaisuuksien taitoja voidaan opiskella myös suuntautumisopintojen yhteydessä.

Kuvallisen ilmaisun perustaidot

Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa tutustutaan kuvallisen ilmaisun eri välineisiin ja työmenetelmiin kuten esimerkiksi piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, valokuvaukseen tai animaation tekemiseen.

Visuaalinen ympäristö ja mediakulttuuri

Opinnoissa tutustutaan visuaaliseen kulttuuriin ja -viestintään, alueen kulttuurikohteisiin sekä kuvan toteuttamisen keinoihin. Eri ilmiöitä tutkitaan ja havainnoidaan kuvallisen ilmaisun eri välinein. Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa aiheita käsitellään teemoittain ilmiö- ja projektilähtöisesti.

Oppivelvollisille suunnatun kansanopistokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa. Oppivelvollisuuden laajentuessa perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen kansanopistokoulutus on yksi vaihtoehto oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Noin lukuvuoden (34 viikon) mittaista oppivelvollisille suunnattua koulutusta järjestetään Keudan kuvalliseen ilmaisuun keskittyneessä toimipisteessä Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Opistovuoden opinnoissa painottuu toimipisteen koulutustarjonta ja opiskelija pääsee kokeilemaan erilaisia luovia menetelmiä. Koulutuksesta saakin erityisesti valmiuksia jatkaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun opintoihin. Suoritetusta opistovuosi-koulutuksesta saa yhteishaussa kuusi lisäpistettä.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa pitämään yllä motivaatiota jatko-opiskeluun, jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tärkeänä tavoitteena on oppia toimimaan ryhmässä, kehittää itsetuntemustaitoja sekä oppia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.

Toimipiste

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Maksaako tämä koulutus?

Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali ja -välineet sekä päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Miten haen?

Jatkuva haku

Jatkuva haku aukeaa yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen kesäkuussa 2024. Hakeutumiseen kuuluu yksilöhaastattelu ja haastattelun ennakkotehtävä, joka tuodaan mukaan haastatteluun. Haastattelu (20 min) toteutetaan Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Hakijaan ollaan yhteydessä kahden viikon sisällä haastatteluajan sopimiseksi. Ennakkotehtäväohjeistus ja valintaperustekuvaus löytyvät alta.

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku on keväällä 2025. Hakeutumiseen kuuluu yksilöhaastattelu ja haastattelun ennakkotehtävä, joka tuodaan mukaan haastatteluun. Haastattelu (20 min) toteutetaan Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Ennakkotehtäväohjeistus ja tarkempaa tietoa haastattelusta löytyy alta. Lisätiedot ja haku Opintopolussa. Löydät tämän hakukohteen Pekka Halosen akatemian koulutuksista.

Ennakkotehtävä, haastattelu ja valintaperustekuvaus

Hakeutumiseen kuuluu yksilöhaastattelu ja haastattelun ennakkotehtävä.

Ennakkotehtävä – työnäyte

Työnäytteen avulla arvioidaan hakijan valmiuksia sekä suuntautumista kuvalliseen ilmaisuun. Ennakkotehtävästä keskustellaan haastattelussa.

Ota haastatteluun mukaan 1–3 kpl aiemmin toteuttamiasi töitä, jotka esittelevät kuvallisen ilmaisun osaamistasi. Voit valita työt vapaasti itse. Ne voivat olla esimerkiksi piirroksia, maalauksia, valokuvia, digitaalisesti toteutettuja töitä, kollaaseja jne. Pohdi etukäteen, mitä haluaisit kertoa jostakin mukaan valitsemastasi työstä / kuvasta ja sen toteuttamisesta tai ideasta. 

Välineet ja puitteet: Työt voivat olla toteutettu vapaasti valitsemallasi tekniikalla. Työnäytteet voivat olla myös valokuvia alkuperäisistä töistä. Mikäli työ on toteutettu digitaalisessa muodossa tai se on valokuva alkuperäisestä työstä, tuo se haastatteluun tulostettuna paperille.

Huom! Työt tai niiden kopiot jäävät haastattelijalle ja niitä ei palauteta.

Valintaperustekuvaus

Koulutukseen valitaan maksimissaan 15 opiskelijaa. Paikat täytetään haastattelusta ja ennakkotehtävästä saatavan yhteispistemäärän perusteella.

Haastattelu 0–7 pistettä
Haastattelussa mitattavat asiat: Motivaatio, tavoitteet opinnoille, opiskeluvalmiudet, vuorovaikutustaidot

Haastattelun ennakkotehtävä 0–3 pistettä
Ennakkotehtävässä arvioitavat asiat: Kuvallisen esittämisen taito, ideointikyky ja omaperäisyys

Tasapistetilanne

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen alla olevien perusteiden mukaisesti. Tämän jälkeen, jos pistemäärä on edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

 1. haastattelusta saatava pistemäärä
 2. ennakkotehtävästä saatava pistemäärä

Hakeutumiseen kuuluu yksilöhaastattelu ja haastattelun ennakkotehtävä. Ohjeet ja henkilökohtainen haastatteluaika lähetetään hakemuksessa olevaan hakijan ja huoltajan sähköpostiin. Voit tutustua ennakkotehtävään myös tässä.

Aikataulu

 • Hakija tuo ennakkotehtävän mukanaan haastatteluun.
 • Haastattelut pidetään Pekka Halosen akatemiassa ajalla 15.–16.5.2024.
 • Saat ohjeet haastatteluun valmistautumiseen 26.3.2024 jälkeen.
 • Saat oman 20 minuuttia pitkän haastatteluajan 30.4.2024 mennessä.

Haastattelu

Yksilöhaastattelu pidetään Pekka Halosen akatemiassa. Haastattelun kesto on 20 minuuttia. Opiskelijavalintaa varten sinun tulee tuoda haastatteluun mukanasi ennakkotehtävä.

Haastattelun ennakkotehtävä – työnäyte 2024

Työnäytteen avulla arvioidaan hakijan valmiuksia sekä suuntautumista kuvalliseen ilmaisuun. Ennakkotehtävästä keskustellaan haastattelussa.

Ota haastatteluun mukaan 1–3 kpl itse toteuttamiasi töitä, jotka esittelevät kuvallisen ilmaisun osaamistasi. Voit valita työt vapaasti itse. Ne voivat olla esimerkiksi piirroksia, maalauksia, valokuvia, digitaalisesti toteutettuja töitä, kollaaseja jne. Pohdi etukäteen, mitä haluaisit kertoa jostakin mukaan valitsemastasi työstä / kuvasta ja sen toteuttamisesta tai ideasta. 

Välineet ja puitteet: Työt voivat olla toteutettu vapaasti valitulla tekniikalla. Työnäytteet voivat olla myös valokuvia alkuperäisistä töistä. Mikäli työ on toteutettu digitaalisessa muodossa tai se on valokuva alkuperäisestä työstä, tuo se haastatteluun tulostettuna paperille.

Huom! Mukana tuodut työt ja niiden kopiot jäävät haastattelijalle, eikä niitä palauteta.


Valintaperustekuvaus

Voit saada 1–10 pistettä, jotka jakautuvat näin:

Hakutoivejärjestys 0–1 pistettä
Ensimmäinen hakutoive = 1 p. Toinen hakutoive = 0,5 p. 3.–7. hakutoive = 0 p.

Haastattelu 0–5 pistettä
Haastattelussa mitattavat asiat: motivaatio, tavoitteet opinnoille, opiskeluvalmiudet, vuorovaikutustaidot

Haastattelun ennakkotehtävä 0–4 pistettä
Haastattelun ennakkotehtävässä arvioitavat asiat: kuvallisen esittämisen taito, ideointikyky ja omaperäisyys

Tasapistetilanne

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen alla olevien perusteiden mukaisesti. Tämän jälkeen, jos pistemäärä on edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

 1. Hakija on oppivelvollinen ja hakijalla ei ole aiempaa nivelvaiheen koulutusta
 2. Haastattelusta saatava pistemäärä
 3. Haastattelun ennakkotehtävästä saatava pistemäärä
 4. Hakutoivejärjestys

Kysy lisää!

Pöyskö Kaisa

Opettaja

+358504730843

Tuusula, Kansanopistontie 60 (Pekka Halosen akatemia)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Ajankohtaista alalla