Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)

Ammattitutkinnot

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)

Tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Lisäosaamista varhaiskasvatuksen lastenhoitajille

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille. Koulutuksesta saat lisäosaamista pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa sisältöinä on mm. pedagoginen dokumentointi, tunnetaidot, leikkipedagogiikka, kielellisen kehityksen tukeminen, lasten ja perheiden osallisuus ja mediakasvatus. Lähitapaamisissa pääset verkostoitumaan ja keskustelemaan pedagogiikan kehittämisesta. Hankit lisäosaamista, uusia ideoita ja työkaluja arkeen.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Päivä-monimuotokoulutus | Kerava Keskikatu

Koulutusaika on 2.9.2021 – 30.5.2022.
Tämän koulutuksen voi suorittaa ainoastaan koulutus- tai oppisopimuksella. Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa päiväkodissa ja sisältää käytännön tehtäviä omalla työpaikalla, uusien menetelmien ja ideoiden testaamista, verkko-opintoja sekä lähiopetusta oppilaitoksessa.

Lähiopetusta on tiistaisin klo 13.00-16.00:

 • 2.9.2021
 • 5.10.2021
 • 9.11.2021
 • 7.12.2021
 • 11.1.2022
 • 8.2.2022
 • 8.3.2022
 • 5.4.2022 (vapaaehtoinen ohjattu näytön suunnitelmapaja).

Koulutuksesta järjestetään verkkoinfo Teamsin välityksellä 6.8.2021 klo 12-12.45. Ilmoittaudu infoon etukäteen lähettämällä sähköpostia tiina.tuomisto@keuda.fi.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, jonka opettaja arvioi haastattelussa.

Hakeutuessasi koulutukseen sinulla tulee olla työkokemusta alalta sekä opintojen ajaksi alan työpaikka, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 200 euroa.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Tuomisto Tiina

Opettaja

+358504419938

tiina.tuomisto@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla